Citate Victor Hugo

Distribuie acest autor:


Datoria este un zeu care nu acceptă niciun ateu.[..]
Omul este o frontieră. Fiinţă dublă, marchează limita între două lumi. Dincoace de el, e creaţia materială, dincolo, misterul.[..]
Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri.[..]
Râsul este soarele ce alungă iarna de pe chipul oamenilor.[..]
Precauţia este fiul cel mai mare al înţelepciunii.[..]
Memoria e chinul geloşilor.[..]
A urca înseamnă a te sacrifica. Orice culme e severă.[..]
Omul nu este un cerc cu un singur centru; este o elipsă cu două focare. Faptele sunt unul, ideile celălalt.[..]
Melancolia este fericirea de a fi trist.[..]
Viaţa este o frază întreruptă.[..]
Un bătrân e o ruină gânditoare.[..]
Dragostea e reducerea lumii întregi la o singură fiinţă, preamărirea unei singure făpturi până la îndumnezeire.[..]
Dragostea e închinăciunea pe care îngerii o fac stelelor.[..]