Citate şi Maxime - Om

Omul este o inteligenţă la cheremul organelor sale.[..]
Omul este un animal care, singurul dintre animale, refuză să se mulţumească cu împlinirea dorinţelor animale.[..]
Omul este o istorie care nu e identică cu nici o alta.[..]
Omul este un ucenic, durerea este învăţătorul său.[..]
Omul este doar o reţea de relaţii şi numai acestea contează pentru el.[..]
Omul este o fiinţă care trăieşte într-o cetate.[..]
Aristotel despre Om
Omul este diferit de animal prin aceea că este mult mai apt de imitație.[..]
Aristotel despre Om
Omul este singurul animal care ştie că trebuie să moară şi asta i-a dat lacrima. Dar este, în acelaşi timp, şi singura fiinţă care ştie că ştie acest lucru şi asta i-a dat zâmbetul.[..]
Oamenii sunt singurele creaturi care le permit odraslelor lor să se întoarcă acasă.[..]
Bill Cosby despre Om
Omul... sărman copil al îndoielii şi al morţii, a cărui speranţă e clădită pe trestii.[..]
Byron despre Om
Omul este un animal îmblânzit, care, de-a lungul secolelor, a dominat celelalte animale cu înşelăciunea, violenţa şi cruzimea.[..]
Omul este o casă pe care o termină de zidit moartea.[..]
Omul este un lucru imperfect ce tinde fără încetare la ceva mai bun şi mai mare decât el însuşi.[..]
Descartes despre Om
Omul este un infinit în virtualitate, omul este făcut pentru infinit, dar nu este infinit în sine. Devine infinit în legătura cu Dumnezeu.[..]
Omul este un animal cu un extraordinar spirit de adaptare.[..]
Omul este singurul animal pentru care propria sa existenţă constituie o problemă pe care trebuie s-o rezolve.[..]
Omul este un animal sociabil care-şi detestă semenii.[..]
Omul este un animal social care îşi detestă semenii.[..]
Omul este singura creatură care consumă fără să producă. Nu dă lapte, nu face ouă, este prea firav pentru a trage plugul, nu poate alerga suficient de repede pentru a prinde iepuri. Totuşi este stăpânul tuturor animalelor.[..]
Omul este o maşinărie frumoasă care funcţionează foarte prost.[..]
Omul nu est nimic altceva decât înşiruirea faptelor sale.[..]
Hegel despre Om
Omul este singurul animal ale cărui dorinţe cresc pe măsură ce sunt hrănite; singurul animal care nu este satisfăcut niciodată.[..]
Omul este o simfonie ce se desăvârşeşte cântându-se la infinit.[..]
Omul este un suveran glorios de coroana lui care este gândirea, şi tot atât de sceptrul lui care este expresia.[..]
Omul este un mic fragment din continentul uman, nu o insulă de sine stătătoare.[..]
John Donne despre Om
Omul este un animal care înalţă capul spre cer şi vede păianjenii din tavan.[..]
Omul este vârful ascuţit şi cununa evoluţiei naturale.[..]
L. Oken despre Om
Omul e un univers închis cu legile-i proprii care-i comandă viaţa efemeră, tot atât de departe de ceilalţi oameni ca şi un astru de ceilalţi aştrii, fără nici un mijloc de comunicare reală cu nimeni. Iluzia cumunităţii cu alţi semeni te înşeală numai până în momentul unei mari zdruncinări sufleteşti, când, deodată, îţi dai seama că nici părinţii, nici fraţii, nici prietenii, nimeni nu te poate nici ajuta, nici măcar înţelege...[..]
Îl numesc om pe cel care e stăpân pe propria limbă.[..]
Omul este singurul animal care roşeşte, ori ar fi potrivit să o facă.[..]
Mark Twain despre Om
Omul ! Ce mandru suna acest cuvant ! Prin natura sa ,omul este artist. El tinde intr-un fel sau altul sa introduca peste tot in viata lui frumosul[..]
Fiecare om este odrasla faptelor sale.[..]
Fiecare om e o întrebare pusă din nou spiritului Universului.[..]
Omul este animalul care-şi poate amâna sau opri reacţiile.[..]
Omul nu este doar o fiinţă finită, cum vrea să afirme gândirea contemporană, ci şi o fiinţă infinită; el este infinitul sub o formă finită, sinteza finitului şi a infinitului. Insatisfacţia omului în faţa finitului, aspiraţia sa către infinit sunt manifestări ale divinului în om, sunt mărturia omului în ceea ce priveşte existenţa lui Dumnezeu şi nu doar a lumii.[..]
Omul este singurul animal care se poate rata.[..]
Omul este un animal raţional care întotdeauna îşi pierde cumpătul atunci când trebuie să acţioneze în concordanţă cu ce îi spune raţiunea.[..]
Omul este produsul gândurilor sale.[..]
Omul e un animal raţional şi muritor. Asta e cea mai bună definiţie a omului.[..]
Omul e un animal care se roagă la ceva.[..]
Omul este singura dintre fiinţele create căreia i s-a dat puterea de a simţi, de a cunoaşte, de a cunoaşte că el cunoaşte, şi de a cugeta că el cunoaşte.[..]
Omul este cel mai mare eveniment teluric şi biologic al planetei noastre.[..]
Omul este singurul animal care poate rămâne în termeni prietenoşi cu victimele pe care intenţionează să le mănânce până când le mănâncă.[..]
Omul este microtheos prin har.[..]
Omul. Maimuţa care şi-a vândut blana, încrezătoare în viitorul industriei textile.[..]
Omul este un fir de praf pierdut în nemărginire, înzestrat însă cu scânteia divină. De aceea adesea îşi depăşeşte condiţia, caută neobosit, riscă, descifrează tainele universului, iar în cele din urmă îşi fixează privirea spre cer şi nu se sperie de sfidările sale.[..]
Vanga despre Om
Omul - o argilă fulgerată de curenţi cosmici.[..]
Omul nu este un cerc cu un singur centru; este o elipsă cu două focare. Faptele sunt unul, ideile celălalt.[..]
Omul este o frontieră. Fiinţă dublă, marchează limita între două lumi. Dincoace de el, e creaţia materială, dincolo, misterul.[..]
Omul nu este numai o fiinţă liberă; el este de asemeni o conştiinţă dilatată peste marginile individualismului şi ajunsă la sentimentul solidarităţii internaţionale.[..]
Omul este singura greşeală a naturii.[..]
Omul este, pur şi simplu, cea mai formidabilă fiară de pradă şi, realmente, singura care îşi pradă sistematic propria specie.[..]
oamenii trebuie să caute răspunsurile despre lume în ei inşişi[..]
celui fără bun simţ nu-i roşeşte obrazul nici iarna[..]
întrebarea pe care mi-o pun în fiecare dimineaţă e dacă mai sunt OM, şi dacă în jurul meu mai sunt şi alţii...[..]
adevărul e că oamenii nu mor ei sunt ca nişte trepte pe care călcăm şi ne înălţăm unul pe celălalt[..]
întrebarea pe care mi-o pun în fiecare dimineaţă e dacă mai sunt OM şi dacă în jurul meu mai sunt şi alţii[..]
Cum florile luptă pentru frumuseţe prin colorit omul luptă pentru frumuseţe prin ierarhizare.[..]
De ce este omul fiinţa care a învins în lumea deşertăciunii, detronând toate speciile de animale? Pentru că este cel mai apropiat de perfecţiunea deşertăciunii.[..]
Nutrim o mare stimă pentru ierarhie fără să realizăm că picioarele ei sunt alcătuite din cel mai pestilenţial noroi al firii umane.[..]
Sfârşitul nu poate începe decât cu începutul spre a se sfârşi cu înstrăinarea de sine, redevenind el însuşi.De aceea fiecare om este un sfârşit continuu.[..]