Romulus Guga

Romulus Guga

Romulus Guga, până la 44 de ani, a reuşit să contureze un destin literar şi o operă bine articulată (care include poezie, proză, teatru, publicistică, traduceri, la care se adaugă şi revista „Vatra”, seria 1971, al cărei redactor-şef i-a fost între 1971-1983) în peste douăzeci şi cinci de ani de la debutul său literar, cu poezie, în revista „Tribuna”, în 1958.Cele două volume ale sale de versuri, Bărci părăsite (1968) şi Totem (1970), la care se adaugă poemele apărute în periodice (1958 – 1971), Inedite (1965-1983), Carnetul alb (1965 -1966) şi Ultimele (1970-1983) au fost publicate într-o ediţie Romulus Guga, Poezii, Editura Dacia, 1986, ediţie îngrijită de Romulus Vulpescu şi prefaţată de Ştefan Aug. Doinaş.Proza lui Romulus Guga include romanele Nebunul şi floarea (cu un prim titlu Iisus şi ceilalţi), 1970, 1991 (... - [citeşte toată biografia]

- wikipedia -

Distribuie acest autor: