Poeţi Clasici

   Perioada marilor noştri clasici rămâne perioada cea mai importantă şi cea mai valoroasă din întreaga istorie a literaturii noastre. Marii noştri clasici au intrat, încă din timpul vieţii, în legendă. Ei sunt scriitori - mituri. Cu toate acestea, marii noştri clasici trebuie mereu reactualizaţi. În jurul lor trebuie întreţinut un cult lucid şi raţionalist.