Hipocrate

Sufletul e acelaşi în toate fiinţele vii, deşi corpul fiecăreia e diferit.[..]