Citate şi Maxime - Suflet

Sufletul este ceea ce-l doare pe om atunci când întreg trupul său este sănătos.[..]
Sufletele sunt ideile lui Dumnezeu.[..]
Sufletul este oglinda unui univers indestructibil.[..]
Sufletul e acelaşi în toate fiinţele vii, deşi corpul fiecăreia e diferit.[..]
Şi sufletul? Un abur care trăieşte şi el şi se tot plimbă.[..]
Cel mai frumos din toate câte sunt frumoase este sufletul cel frumos.[..]
Cel mai frumos din toate câte sunt frumoase este sufletul cel frumos.[..]
Sufletul nostru e o urnă în care închidem cenuşa patimilor stinse.[..]
Sufletul nu are imagine, dar calitatea lui are dovezi.[..]
Rănile sufletului se vindecă cu timpul, dar rămân vizibile cicatricele caracterului lor.[..]
Sufletul este inima inimii.[..]
Sufletul - o confluenţă a intimităţilor şi a infirmităţilor noastre.[..]
Fără suflet nu există împlinire.[..]
A îngheţat vreodată frigul căldura sufletului?[..]
Ascultă-ţi sufletul şi spune-mi dacă a strigat vreodată la tine fără ca tu să meriţi?[..]
Nu poţi fi niciodată prietenul sinelui tău decât străinul acestuia fiindcă tu eşti muritor iar sinele tău: nemuritor![..]
Ogorul sufletului trebuie udat cu ploile de lacrimi ale iubirii, altfel va deveni deşert.[..]
Sufletul este pana cu care şi-a scris Dumnezeu Cuvântul Facerii.[..]
Câtă ţărână avem de cărat o viaţă întreagă pe spatele sufletului nostru?[..]
Dacă vrei ca floarea sufletului tău să nu se ofilească, stropeşte-i fiecare petală a simţămintelor cu iubire.[..]
Rădăcinile din sufletul tău nu vor putea fi niciodată smulse de Timp fiindcă se ramifică departe în moarte prin strămoşi.[..]