Gabriel Liiceanu

Istoria lumii este lupta fără sfârşit dintre veghea voinţei în vederea eliberării şi lenea universală a supunerii necondiţionate.[..]