Citate Gabriel Liiceanu

Distribuie acest autor:


Sinuciderea este expresia paroxistică a orgoliului nemăsurat.[..]
Umilirea este cel mai teribil atentat la adresa libertăţii.[..]
Libertatea este putinţa de a alege între mai multe posibilităţi ale mele.[..]
Frica este punctul de supremă concentraţie a fiinţei mele dinaintea deznodământului nefast.[..]
Curajul este mersul prin frică înspre faptul de a fi liber.[..]
Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte.[..]
Hotărârea este această trecere a pragului în necunoscutul riscului.[..]
Infernul este locul în care întrebarea "ce e de făcut?" nu se mai pune.[..]
Promisiunea nu este decât un avans al împlinirii, o aluzie a ei.[..]
Leneşul este un recidivist al paradisului după cădere, un insurgent al eternităţii în condiţiile finitudinii.[..]
Bovarismul este o boală de resurse provocată de o limită de atins care joacă rol de fantasmă.[..]
Prostia este aberaţia care a primit o consacrare afectivă.[..]
Comunismul este societatea care garantează prostia ca încremenire în proiect.[..]
Supunerea este prima formă a libertăţii, pentru că ea se naşte din însăşi recunoaşterea premiselor ei.[..]
Relaţia de constrângere este esenţa puterii pervertite.[..]
Răul este devenirea ratată în spaţiul libertăţii, căderea din relaţia de comandă-supunere în relaţia de constrângere.[..]
Istoria lumii este lupta fără sfârşit dintre veghea voinţei în vederea eliberării şi lenea universală a supunerii necondiţionate.[..]
Destinul colectiv este complicitatea dintre cei care şi-au concesionat libertatea şi cel care a preluat-o pentru a se defini pe sine şi pentru a-i defini pe toţi.[..]
Sculptura este bucuria finitului.[..]
Creaţia nu este altceva decât delimitare.[..]
Depresia este insurecţia nevăzutului.[..]
Iubirea este de fapt mila de tine proiectată asupra altuia sau uitarea de sine care se înalţă pe o prealabilă conştiinţă a eului propriu.[..]
Vulgaritatea este doar fenomenul de suprafaţă (devenit deja impercepti­bil) care ascunde - sau pune indirect în lumină - depărtarea maximă pe care această comunitate a atins-o în istoria ei în raport cu vocaţia sa lingvis­tică pe acest pământ.[..]
Creştinismul este primul umanism real: Evangheliile exclud programatic vio­lenţa şi crima din economia faptei umane.[..]
Iadul este, neîndoielnic, starea celui care, aplecat deasupra prăpastiei, nu mai poate fi tras de nimeni înapoi.[..]