Gabriel Liiceanu

Frica este punctul de supremă concentraţie a fiinţei mele dinaintea deznodământului nefast.[..]