Familia - temelia vieții

Autor:Maria Filipoiu


Adăugat de: maria.filipoiu

duminică, 16 mai 2021

FAMILIA - TEMELIA VIEȚII


   Cât va exista omenirea, familia reprezintă temelia vieții în așezământul dumnezeiesc - Biserica - spre dăinuire și înălțare spirituală. - Maria Filipoiu

   „Familia este o mică Biserică, iar în familia în care bărbatul, femeia şi copilul merg pe drumul virtuţii, acolo locuieşte şi Hristos.” -  Sfântul Ioan Gură de Aur

   Plecând de la acest raționament, printr-o rezoluție din anul 1993, la 20 septembrie, a fost declarată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite: Ziua Internațională a Familiei - 15 mai.
Astfel, la 15 mai a fiecărui an se reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. 1994 a fost declarat „An Internațional al Familiei” iar începând cu anul 1995, Ziua Familiei este sărbătorită în multe țări de pe planetă, cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei.  
La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, susținută și de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial și „Ziua Familiei Române”, promovând familia ca formă de stabilitate socială. 
   Unirea dintre un bărbat şi o femeie - căsătoria - este cea mai veche instituție de drept divin binecuvântată de Dumnezeu în Rai, odată cu crearea primilor oameni şi instituită ca Taină de Hristos Domnul la nunta din Cana Galileii.
    Omul întreg este bărbat şi femeie. Bărbatul singur nu e om întreg; femeia singură nu e om întreg; numai împreună sunt omul întreg.” - Pr. Dumitru Stăniloae.
„Sfinții Părinţi au lăudat la fel de mult căsătoria ca şi monahismul”, mai spune Părintele Dumitru Stăniloae.
      Confruntată cu probleme de ordin material și social, atât pe plan național, cât și inernațional, de multe ori fiindu-i îngrădit dreptul la existență, familia creștină rezistă din ce în ce mai greu provocărilor lumii contemporane.
   „Familia este icoană și arvună a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăiește taina filiației, fraternității și paternității, respectiv bucuria de a fi copil(fiu sau fiică), frate (sau soră) și părinte (tată sau mamă). De la familia conjugală sfințită (creștină) copilul învață ce este familia spirituală sfințitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiți fii și fiice, frați și surori, părinți și maici duhovnicești în Hristos Domnul” - Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
      Principalele amenințări asupra familiei creștine vin din societatea actuală, care promovează: degradarea morală prin ignorarea perceptelor religioase și individualismul.
„Egoismul sau individualismul este o luptă a omului împotriva propriei ființe, care a pierdut familiaritatea cu Dumnezeu, sensul sacru al vieții și iubirii smerite față de semeni.” -  Sinodul Bisericii Ortodoxe Române.
   Ignorarea preceptelor morale este renunțarea la modelul familiei tradiționale, considerat ca fiind învechit sau perimat. Mulți copii se nasc în afara căsătoriilor, din cauză că tinerii preferă să-și trăiască mariajul fără binecuvântare sau unire sfântă în fața lui Dumnezeu și a Bisericii prin Taina Cununiei, fără a-și asuma responsabilitățile vieții conjugale și fără a căuta sfințirea vieții prin rugăciune și prin fapte bune.
  Un al factor care contribuie nefast la unitatea familială este migrația  în căutarea unui trai mai bun.
   „Fenomenul emigrației, pe o perioadă mai lungă, a condus adesea la destrămarea multor familii sau la infidelitate conjugală, când unul dintre soți pleacă în străinătate pe o perioadă mai lungă de timp.
Între părintele plecat peste granițe și copiii săi, legătura de iubire familială slăbește în mod considerabil. Scoși din mediul firesc al familiei, copiii pot avea probleme de ordin afectiv sau pot suferi derapaje sociale, precum săvârșirea unor infracțiuni, deprinderea unor vicii sau patimi, comportamente dăunătoare lor și societății în care trăiesc. Soluții la aceste probleme găsim în Biserică atât prin programele sociale de sprijinire a celor vulnerabili și aflați în nevoi, cât și prin sfaturile ierarhilor, preoților, părinților și scriitorilor duhovnicești din trecut și din prezent.
Cu toții suntem datori să prețuim familia. Sfântul și Marele Sinod a subliniat faptul că aceste amenințări constituie o mare provocare pentru misiunea Bisericii în lumea contemporană. Biserica Ortodoxă cheamă cu dragoste pe fiii ei și pe toți oamenii de bunăvoinţă să apere fidelitatea față de sacralitatea familiei.” - Biserica Ortodoxă „Sfânta Taină a Cununiei”

O altă zi dedicată familiei creștine, susținută de Biserica Ortodoxă este și prima duminică după 1 iunie, „Duminica părinților și copiilor”.
Ziua Familiei trebuie sărbătorită într-o atmosferă duhovnicească, prin rugăciune.
Rugăciunile fac minuni, dacă sunt rostite cu nădejdea în Dumnezeu.

* Familia este izvorul bucuriei pentru sufletele pruncilor, însetate de iubire și lăcașul pentru „Cina cea de Taină”, ce-i hrănește cu ofrande spirituale, din binecuvântare divină.

Maria Filipoiu

 
Rugăciune Mântuitorului pentru familie

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru
Trimis ai fost de Dumnezeu-Tatăl pe Pământ,
Ca să salvezi neamul omenesc de la moarte.
Prin însăși a Ta răbdare neclintită
Și smerenie necuprinsă,
Ai suferit batjocură, răstignire și moarte, fără împotrivire,
Te rugăm, Mântuitorule, vino între noi și-n casa noastră,
Precum în mijlocul ucenicilor Tăi după Înviere, zicându-le:
„Pace Vouă!”, Și ai liniștit sufletele lor înfricoșate și întristate.
Mântuitorul și ocrotitorul vieții noastre,
Liniștește sufletele noastre zbuciumate și înviforate.
Pacea Ta cea nestricată, dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni!
Bucuria în familie fă-o deplină,
Ca nimic să nu zdruncine credința
Și liniștea în viața noastră.
Liniștitorul cel sfânt și minunat al valurilor înspumate,
Salvatorul Sfântului Apostol Petru din vâltoarea mării,
Liniștește-ne și pe noi sufletește și trupește!
Izbăvește-ne din robia păcatelor și a deznădejdii!
Doamne Iisuse, Tu ești lumina cea dumnezeiască
Mai presus de cuget și de simțire,
Tu ești pacea celor tulburați, împovărați și împresurați de necaz,
Păzește-ne pe toți din familie de toată vătămarea și ispita!
De îngerii Tăi fiind păziți, ne rugăm Ție și-Ți cântăm:
Domnul este ajutorul nostru, nu ne vom teme,
Căci Tu ești, Dumnezeul, nădejdea și întărirea noastră!
Stăpânitor peste tot și peste toate, dă-ne pace și liniște sufletească,
Să Te slăvim, acum și pururea, în vecii vecilor!
Amin!

15 mai - Ziua Internațională a Familiei
Maria Filipoiu / UZPR - Filiala București


vezi mai multe poezii de: maria.filipoiu


Detalii poezie:

  • »» Tema poeziei: Familie
  • »» Poezie de debut? nu
  • »» A mai fost postată pe acest site? nu
  • »» A mai fost postată pe alte site-uri? nu
  • »» Vrei să fie analizată critic? nu


Distribuie pe:


Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.