Infernul - cântul XXII - Dante Alighieri

Cercul al optulea: Bolgia a şasea. Ciampolo din Navarra şi fratele Gomita. Cursa întinsă dracilor de Ciampolo. Cearta infernală
Văzut-am1 nu o dată cum se-avântă ostaşi călări ori cum se înşiră-arcaşi sau cum zoresc când moartea-i înspăimântă,
văzut-am pe la voi şi cercetaşi, o, aretini2, şi oşti cătînd pricine, turniruri3 sau întreceri la oraş,
pornite-n zvon de trâmbe-ori tamburine, la semne din cetăţi ori la ţignale de pe la noi şi de prin ţări străine,
dar să pornească la atari chimvale nicicând văzut-am, nici arcaşi cu torbă, nici corăbieri, nici cavaleri cu zale.
Mergeam cu dracii mestecaţi în ciorbă, dar ce să-i faci: în temple4 stai cu sfinţii şi-n cârciumi cu beţivii, zice-o vorbă.
Priveam în smoală răspunzând dorinţii ce mă-ndemna să scormonesc căldarea, pe cei din ea şi felul suferinţii.
Precum delfinii când îşi scot spinarea
şi prevestesc5 înfrângeri
şi lupte-n zori cu vântul şi cu marea,
şi păcătoşii pe-acel loc de plângeri ieşeau din smoală când şi când, cu tâlc, şi dispăreau cât ar clipi un fulger.
112
Şi precum stau6 pe malul bălţii-n pâlc cu guşa-n vânt broscoii pe căldură şi pântecul şi-l ţin ascuns în smârc,
la fel şezând mişeii-mi apărură: dar cât ce da să-i simtă Barbă-creaţă, de-ndată se trăgeau pe sub fiertură.
Văzui atunci (şi gândul mă îngheaţă) un duh şezând deoparte, la liman, cum sade7 broasca ce s-a vrut răzleaţă,
şi-n dreptul lui, din zbor, ca un hultan, pe Gheare-ntinde că mi-l ia de chică şi-l trage ca pe-o vidră8 din catran.
Toţi zece dracii-i cunoşteam din clică
şi pe-a lor nume le ştiam pe toate,
căci luasem seama9 cum dădeau să-şi zică.
„Ascute-ţi gheara, Roşcovan fărtate, răcneau ca-n codru, de credeai că tună, şi-apoi jupoaie-l, să rămână cioate!"
Şi-am zis atunci: „Maestre, fă să-ţi spună, de poţi şi vrei, cine-i sărmanu-acel care-a încăput vrăjmaşilor pe mână".
Porni Virgil şi sfătui cu el,
iar duhul, bietul, înfrângându-şi teama,
răspunse: „Din Navarra'°-am fost de fel.
in slujbă la stăpân mă puse mama, căci mă făcuse c-un venetic care, pierzând ce-avea, la urmă-şi făcu seama.
Apoi slujit-am la Tebald1' cel Mare şi l-am furat ca hoţii când te-ncalcă; de-aceea pururi smoala mă dogoare."
113
Ci Rât-de-porc ce-avea doi colţi în falcă precum mistreţul şi-mpungeau afară numai cu unu-i sfârtecă o halcă.
Sărmane şoarec, răi motani12 te-aflară! Ci Barbă-creaţă-l strânse ca pe-un sac răcnind: „în lături, până-l ţin în gheară!"
Apoi, sucindu-şi chipul slut de drac către Virgil: „întreabă-l ce-l mai doare, acum, grăi, până nu-i vin de hac".
Şi-atunci maestrul :"Spune, n-o fi oare şi din Italia vreun mişel sub smoală?" „M-am despărţit, răspunse, adineoare
de-un duh vecin13 cu amintita ţară; şi de-aş fi stat ferit ca el, la spată, n-aş tremura de cange şi de gheară."
Ci Libicon strigă: „Ţi-ajungă-odată!" şi-i prinse-o mână-n cangea cu cârcel, făcând dintr-însa flenduri o bucată.
Drăcilă-atunci se repezi şi el
să-i dea la glezne; dar, scuipând otravă,
vătaful lor14 nu mi-i cruţă defel.
Când se mai stinse-a dracilor gâlceava, Virgil spre duhul ce-şi plângea ursita15 se-ntoarse şi-ntrebă fără zăbavă:
„De cine spui că te-a mânat ispita să te desparţi, la mal când ai ieşit?" Răspunse el: „De fratele Gomita16,
cel din Gallura, un pungaş vestit, ce-n loc să-i tragă pe vrăjmaşi pe roată, în mână avându-i, el s-a fost tocmit
114
şi mi i-a scos din beci faţă curată, pre câte spune; a furat de zor, nu ca borfaşii: ca fruntaş de ceată.
Cu Zanche17 stă, vicar în Logodor18 şi cât e noaptea trăncănesc prosteşte tot povestind despre Sardinia lor.
Aş mai vorbi, dar uite cum rânjeşte
Ucigă-l toaca de colo şi zbiară;
mă tem c-acuşi-acuşi mă altoieşte19."
Ci-ntors spre Farfarel, ce sta să sară şi se-nholba cu gând a-l nimeri, prepusul20 lor strigă: „în lături, cioară!"
Şi bietul duh înfricoşat grăi;
„De vreţi toscani21 să cercetaţi în moarte,
ori longobarzi, oi face de-or veni;
dar steie tartaroţii22 la o parte, să nu se sperie-ortacii de duşman şi eu mă jur de unde stau, departe,
să chem pe dată şapte la liman, de-oi şuiera23 precum deprins-am noi, când iese vreunu-afară din catran."
La-atare vorbe se zborşi Căţoi şi: „E tertip, îşi revărsă năduhul, scornit ca să se scape de furcoi".
Dar, meşter mare24-n vicleşuguri, duhul,
„Halal tertip, rosti către ceilalţi,
ce i-ar căzni de-ar sângera văzduhul".
Ci Zbate-aripi25, potrivnic celorlalţi,
răcni: „De-ncerci să-mi scapi cumva din mână,
n-am să te-nhaţ din mers, ci-am să mă-nalţ
115
şi-am să te prind din zbor de căpăţână. Sub mal, fartaţi, şi lasă c-om vedea cum ştie dracul dărăci la lână!"
Alt joc creştine26 -ascultă acum; pândea drăcimea toată malul cu găteji şi mai vârtos chiar cel ce se codea.
Şi-aflînd tâlharul vreme cu prilej, se-nfipse27-n tălpi şi se-azvârli-ntr-adins, scăpând de drac, în smoală val vârtej.
Fu stolu-ntreg de ciudă-atunci cuprins,
dar mai cu seamă vinovatul28, care
zvâcni din loc strigând: „Stai, că te-am prins!"
Ci frica, dovedindu-se mai tare, scufunse duhul şi-l scăpă de drac, iar el mânios se ridică atare
cum se ridică şoimu-n zbor29, posac, când raţa ce-a pândit-o, mai şireată, fără de veste se scufundă-n lac.
Mânios30 de păcăleală, Forforoată sări la el, dorind să scape hoţul, ca-având prilej de harţă, să se bată.
Iar când pieri pe sub catran pohoţul, deasupra, prin văzduh, peste gropan, sări mânios şi-şi prinse-n gheare soţul.
Dar şi cel'lalt se dovedi hultan31, căci ca orbeţii prin văzduh luptau, de unde-apoi căzură în catran.
Arsura-i despărţi, căci n-o răbdau, dar ca să iasă nu fu chip din baltă, de năclăiţi şi scârnavi ce erau.
116
Jelindu-şi fraţii, cu ceilalţi deolaltă, vătaful lor, din ceata răzleţită, trimise patru-n partea cealaltă.
Şi-ajunşi la mal, în smoala năclăită, cu căngi trudiră ca să-şi scape-ortacii, copţi şi răscopţi în pielea argăsită ;
iar noi plecând, lăsarăm astfel dracii.

Adăugat de: Gerra Orivera

vezi mai multe poezii de: Dante AlighieriDistribuie:


Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.