Citate Immanuel Kant

Distribuie acest autor:


Imaturitatea este incapacitatea de a-ţi utiliza inteligenţa fără a fi ghidat de o altă inteligenţă.[..]
Înţelepciunea este viaţă organizată.[..]
Moralitatea nu este propriu-zis doctrina prin care ne putem face fericiţi, ci prin care ne putem face vrednici de fericire.[..]
Religia este recunoaşterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine.[..]
Elocinţa este un atribut al înţelepciunii însufleţită de sensibilitate.[..]
O dilemă este un silogism ipotetic disjunctiv, ori o concluzie ipotetică, ale cărei consecinţe sunt o judecată disjunctivă.[..]
Respectul e un tribut pe care nu-l putem refuza meritului, fie că vrem, fie că nu; putem cel mult să-l ascundem în afară, dar nu putem împiedica totuşi să-l simţim înăuntrul nostru.[..]
Fericirea e un ideal al imaginaţiei, iar nu al raţiunii.[..]
Tribunalul acesta pe care omul îl simte în el este conştiinţa.[..]
Frumosul este simbolul binelui moral.[..]
Raţiunea este condiţia permanentă a tuturor actelor de voinţă prin care se manifestă omul.[..]
Morala nu este propriu-zis doctrina care să ne înveţe cum să ne facem fericiţi, ci cum să devenim demni de fericire.[..]
Caracterul constă în tăria hotărârii cu care cineva vrea să facă ceva şi pune acel ceva în execuţie.[..]