Henry David Thoreau

Cărţile sunt avuţia tezaurizată a lumii şi moştenirea potrivită pentru generaţii şi naţii.[..]