G.V. Plehanov

Libertatea este necesitatea înţeleasă.[..]