Citate Emil Cioran

Distribuie acest autor:


Timiditatea este un dispreţ instinctiv al vieţii.[..]
Timpul este un surogat metafizic al mării.[..]
Mistica este suprema expresie a gândirii paradoxale.[..]
Profeţia este actualitatea viitorului.[..]
Orice eroare este un fost adevăr.[..]
Optimismul este un aspect degradant al spiritului, fiindcă nu pleacă din febră, din înălţimi şi ameţeli.[..]
Nefericirea este starea poetică prin excelenţă.[..]
Nemurirea este o concesie de eternitate pe care moartea o face vieţii.[..]
Permeabilă demoniei, tristeţea este ruina indirectă a moralei.[..]
Boala este modul în care moartea iubeşte viaţa, iar individul teatrul acestei slăbiciuni.[..]
Muzica este timp sonor.[..]
Frica de moarte este un fruct bolnăvicios al zorilor suferinţei.[..]
Idioţenia este o groază ce nu poate gândi asupra ei însăşi, un neant material.[..]
Singurătatea este o operă de convertire la tine însuţi.[..]
Prostia este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei.[..]
Divinitatea este ipostaza abstractă şi impersonală a lui Dumnezeu.[..]
Viaţa este ceea ce aş fi fost, de nu m-ar fi robit ispita nimicului.[..]
Fiece clipă este o groapă, neîndestulător de adâncă.[..]
Eternitatea este luciditatea devenirii.[..]
Blestemul este o provocare nemăsurată şi el creşte în tărie cu cât se îndreaptă înspre nemăsurat.[..]
Mâhnirea este veghea la nivelul unei inimi de diavol.[..]
Spiritul este materie ridicată la rangul de suferinţă.[..]
Indefinibilul este o aproximaţie delicată a infinitului.[..]
Devenirea este un dor imanent firii, o dimensiune ontologică a nostalgiei.[..]
Orice gând este un viciu pozitiv.[..]