Citate şi Maxime - Absolut

Absolutul este punctul indiferent al tuturor polurilor, dincolo de existenţă şi inexistenţă, dincolo de real şi ireal.[..]
Absolutul - acest ferment al oricărei capodopere.[..]