Citate Valeriu Butulescu

Distribuie acest autor:


Inteligenţa este un judeţ obscur în imperiul strălucitor, omnipotent al prostiei.[..]
Eroarea este un păcat laic.[..]
Marea Moartă. Un peisaj fantastic, în măsură să găzduiască orice fantezie metafizică.[..]
Autenticitate. Să fii tu însuţi, fără efort.[..]
Arderea este preţul luminii. Pentru ca organicul să răzbată prin noaptea neputinţei sale, ceva organic trebuie să ardă.[..]
O neînţeleasă ordine e haosul.[..]
Bufniţa este memoria nopţii.[..]
Omenire. Simfonie a contrariilor în echilibru.[..]
Legiferare. Zelul cu care peştii împletesc năvodul.[..]
Timpul. Marele Solvent.[..]
Declinul. O dulce prăbuşire.[..]
Criticul este doctorul artiştilor. Înţepăturile sale vindecă.[..]
Poporanism. Să faci din necioplire doctrină. Să ridici ignoranţa la rang de simbol.[..]
Viitor. Suferinţă nenăscută. Mizerie în aşteptare.[..]
Lăcrimare. Să-ţi treci angoasa din suflet în batistă.[..]
Brucan. Stejar oracular, în Codrii Vlăsiei.[..]
Democraţie. Autocraţia celor aleşi.[..]
Tuburi de ruj. Muniţie feminină, cartuşe pentru vânat bărbaţi.[..]
Laudele deschid cetatea sufletului. Linguşirea e corupţie tolerată.[..]
Poezia pastorală. O claie nemuritoare, în care fiecare poet şi-a depus paiul său liric.[..]
Pantheon. Râvnită închisoare.[..]
Autobiografie. Tabloul color al unei vieţi cenuşii.[..]
Entuziasm naţional. Starea de graţie a disperării colective.[..]
Istorie. Iluziile omenirii, înşirate pe axa timpului, asemenea unor rufe puse la uscat.[..]
Ştampila. Cuvântul de onoare al unei instituţii.[..]