Poet vizionar în fereastra timpului - Ștefan Lucian Mureșanu - maria.filipoiu

POET VIZIONAR ÎN FEREASTRA TIMPULUI - Ștefan Lucian Mureșanu
(vol. Persuasiune de comunicare în actul criticii, de Ștefan Lucian Mureșanu)

Cu fiecare carte citită, omul se îmbogățește sufletește, întrucât valorile spirituale sunt neperisabile și dăinuie și dincolo de granițele vieții, ducând în altă dimensiune de timp și spațiu, tot ceea ce încape în suflet. Lumina cărților rămâne în suflet, ca reper al conștiinței spre înălțare spirituală. Un astfel de reper este cartea (primită în dar, cu dedicație din partea autorului) - PERSUASIUNE DE COMUNICARE ÎN ACTUL CRITICII - a scriitorului Ștefan Lucian Mureșanu, profesor universitar, doctor filolog-antropolog, cercetător al Insitutului de Etnografie și Folclor.
Această lucrare, săvârșită cu dalta cuvântului, este ca o catedrală, spre care autorul Ștefan Lucian Mureșanu a parcurs drumuri ancestrale, pentru a deschide porțile viitorului, pe care să intre istoria trecutului, având ca reper pe marele psihanalist Mircea Eliade.
„Gândirea umană poate deschide porţile viitorului şi ale faptelor.” - Mircea Eliade
Într-o sinteză asupra valorilor identitare poporului român, scriitorul se identifică în propriul destin cu „Omul pământului”, având menire sacră de condeier. Misiunea pământeanului în destinul încredințat de Creatorul vieții este individuală, ca viziune a sinelui prin fereastra timpului, iar exemplul scriitorului Ștefan Lucian Mureșanu este semnificativ pentru toți cititorii interesați de valorile spirituale.
„Omul pământului are sacră menire, aceea de a salva omenirea de la lumescul care se întinde ca o pecingine în firea așa-zisului om modern, lipsit de trecut, de tradiții, de adevărata valoare a omului care a fost și a celui care se dorește să vină din lume.” (pag. 50)
Cred, fără putință de tăgadă, că cel mai important fapt pe care îl poate face omul pentru sinele său este căutarea drumului la capătul căruia îl așteaptă izbânda trudei spirituale din corpul fizic, ca o regăsire de sine, urmând exemplul poetului Mihai Eminescu.
„Menirea vieții tale e să te cauți pe tine însuți.” - Mihai Eminescu
Parafrazând pe ilustrul poetul, aș spune că omul e fericit când îl împlinește munca pentru idealuri, cu dăruire în folosul celorlalți, pentru care nu trebuie să nu aștepte răsplată. Ea va veni la timpul potrivit „după faptă și răsplată”.
„Binele făcut la nevoie ţi-l răsplăteşte înzecit Dumnezeu când nici cu gândul nu gândeşti...” - Mircea Eliade
Te poți considera norocos, când întâlnești pe calea destinului oameni ca frați, care să îți aprecieze calitățile sufletești. Din păcate, multe și mari valori sunt ignorate și condamnate la uitare, motiv pentru care scriitorul Ştefan Lucian Mureşanu a pus amprenta valorică asupra viziunii sale în „Persuasiune de comunicare în actul criticii”, spre rememorare și neuitare, poate, aducând în prim-plan îndemnul marelui filosof Mircea Eliade.
„Gândiţi-vă cât timp pierdeţi cu oameni care nu vă înţeleg, câtă afecţiune risipiţi pentru oameni care nu simt, iar pentru acei foarte puţini care vă sunt adevăraţi fraţi, nu găsiţi decât câteva minute, câteva zâmbete, câteva vorbe goale. Tot ce e mai bun în noi dăm oamenilor care nu au ce face cu darurile noastre...” - Mircea Eliade
Pentru munca elaborată la scrierea acestei cărți, autorul Ștefan Lucian Mureșanu merită răsplata aprecierii de la „frații condeieri” și de la criticii literari, spre împlinire sufletească, recunoașterea și confirmarea lui pe scara valorilor spirituale, așa cum se cuvine, oferind propria strădanie ca exemplu.
Recent ieșită din lumina tiparului, la Editura Etnologică - București, cartea este cu mult mai prețioasă pentru mine, incluzând în paginile ei o recenzie - „Misiunea unui poet creștin, Maria Filipoiu” - scrisă cu mare măiestrie de Ștefan Lucian Mureșanu, la volumul „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine”(pag. 163-168/ Estetica romanului suprarealist - Cap. VII.6)
Recenzia, ca „o fereastră de lumină a cugetării despre experiența de viață a poetei Maria Filipoiu, așternută «cu pana gândului de bun creștin/ și lacrimile cerului senin/ pe-al timpului răboj…» a surprins pe toti participanții la evenimentul lansării de la „Târgul Internațional de Carte - Gaudeamus 2019”, pentru care îi transmit profundă recunoștință și urări de multe realizări cu „pana fermecată a gândului”.
Prin tot ce a scris Ștefan Lucian Mureşanu în „Persuasiune și dorință de comunicare în actul criticii”, ca valorizare a spiritului creativ este demn de a fi considerat un tratat de filosofie și un manual despre identitatea culturală a poporului român, care își așteaptă cititorii spre a se îmbogăți spiritual.
Cu admirație și respect,

Maria Filipoiu - poet, eseist, jurnalist UZPR


Distribuie:


Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.