Marin.mihalache - creaţii proprii

marin.mihalache• Debut: România Literară și Luceafărul (1978)
• Publicat poezii și articole în ziare și reviste din Statele Unite ale Americii, Canada, Elveția și România
• Published in the collective anthology “Selected Works of Our World’s Best Poets”, World of Poetry Press, Washington, DC, 1992
• Published in the collective anthology “Great poems of our time”, National Library of Poetry, Watermark Press, Maryland, USA, 1993
• Homo Liturgicus, Poems, Cleveland, Ohio, USA, 1981
• The Gladsome Light, Poems, Bridgeport, Connecticut, USA, 1981
• Zăpada Nopților, Poeme, Bridgeport, Connecticut, USA, 1982
• The Unseen Shore, Poems, Bridgeport, Connecticut, USA, 1983
• Out of the Whirlwind, Poems, Boston, Massachusetts, USA, 1983
• On the Christian Understanding of Poetry, Crestwood, New York, 1983
• Cântare Domnului, Poezii, Bridgeport, Connecticut, USA, 1984
• Ecclesiastul, Poezii, Detroit, Michigan, USA, 1985
• Podul de Lumină, Poezii, Jackson, Michigan, USA, 1986
• Poeme, Chicago, Illinois, USA, 1990
• Împărăția Cuvântului, Eseuri, Chicago, Illinois, USA, 1991
• Comparative Study of the Intellectual Property Law (Patents, Trade Marks, Copyrights) in the United States of America and Europe, Chicago, USA, 1995
• Homo Liturgicus, Poems, Chicago, USA, 2018, Amazon.com KDP
• La Țărmul Marilor Lacuri, Mirco Publishing, Chicago, USA, 2020, 200 pagini
• Lumină Lină, Mirco Publishing, Chicago, USA, 2020, 218 pagini
• Teopoesis, Philosophical Essays, Mirco Publishing, 209 pages, Chicago, USA, 2021
• Împărăția Cuvântului, Eseuri, Mirco Publishing, 309 pages, Chicago, USA, 2021

- - - - - - - - - - -

Distribuie acest autor:

 • LA ŢẰRMUL MARILOR LACURI

  La ţărmul Marilor Lacuri am stat şi am plâns
  Aducându-mi aminte de voi, Bărăgan, Mare cea Neagră.
  Pe un mal la un ţărm era turnul CN din Toronto
  Pe celălalt mal turnul Willis din Chicago

 • Podul de Lumină

  Trecem desculţi pe un pod de lumină
  Tălpile noastre s-aprinse de mers
  Ducem în spate-o desagă de tină
  In partea celaltă a unui nevăzut univers.

 • Turnul Baha’I

  Un meşter făurar îmi construia
  Ceva în suflet, ceva nevăzut,
  Un palat transparent, de vis,
  Fără de ziduri, fără de schele

 • Starved Rock

  Dimineaţa desculţi alergând
  Prin broboanele reci de rouă,
  Pe o potecă îngustă, lunecoasă,
  Însinguraţi străbătând ţarina

 • Mackinac Island

  Și noi tot himere de umbră eram,
  Pripași ai luminii rătăcind în amurg
  Scrânciob de vise, martori ai nopții
  Născătoare de sori și de stele.

 • Amiază de vară la dune

  Lacrimă după lacrimă ca aurul
  Topit în retortele de pară
  Ale soarelui, ochi luminos de sticlă
  Pogorându-se pe nisipul încins

 • Philosophia Perennis

  Ne întorceam cu toţii osteniţi
  Din întâiul nostru pelerinaj
  La peșterile din munții Libanului
  Unde încă mai trăiau tainic

 • Profetul

  Pentru el trecerea prin lume
  Fusese doar o scurtă călătorie
  Într-o ţară îndepărtată, străină,
  Un vis de demult, deja împlinit

 • Corăbiile

  Corăbii de lumină ancorate
  În porturi îndepărtate ale cerului,
  La marginile volatile ale umbrei,
  Ale oceanelor fără de țărmuri.

 • Nessus

  Cât de singure sunt și stelele
  Fără de noi! Dar pentru că știu
  Că noi le privim cu ochi triști,
  Melancolici și visători