Marin.mihalache - creaţii proprii

marin.mihalache• Debut: România Literară și Luceafărul (1978)
• Publicat poezii și articole în ziare și reviste din Statele Unite ale Americii, Canada, Elveția și România
• Published in the collective anthology “Selected Works of Our World’s Best Poets”, World of Poetry Press, Washington, DC, 1992
• Published in the collective anthology “Great poems of our time”, National Library of Poetry, Watermark Press, Maryland, USA, 1993
• Homo Liturgicus, Poems, Cleveland, Ohio, USA, 1981
• The Gladsome Light, Poems, Bridgeport, Connecticut, USA, 1981
• Zăpada Nopților, Poeme, Bridgeport, Connecticut, USA, 1982
• The Unseen Shore, Poems, Bridgeport, Connecticut, USA, 1983
• Out of the Whirlwind, Poems, Boston, Massachusetts, USA, 1983
• On the Christian Understanding of Poetry, Crestwood, New York, 1983
• Cântare Domnului, Poezii, Bridgeport, Connecticut, USA, 1984
• Ecclesiastul, Poezii, Detroit, Michigan, USA, 1985
• Podul de Lumină, Poezii, Jackson, Michigan, USA, 1986
• Poeme, Chicago, Illinois, USA, 1990
• Împărăția Cuvântului, Eseuri, Chicago, Illinois, USA, 1991
• Comparative Study of the Intellectual Property Law (Patents, Trade Marks, Copyrights) in the United States of America and Europe, Chicago, USA, 1995
• Homo Liturgicus, Poems, Chicago, USA, 2018, Amazon.com KDP
• La Țărmul Marilor Lacuri, Mirco Publishing, Chicago, USA, 2020, 200 pagini
• Lumină Lină, Mirco Publishing, Chicago, USA, 2020, 218 pagini
• Teopoesis, Philosophical Essays, Mirco Publishing, 209 pages, Chicago, USA, 2021
• Împărăția Cuvântului, Eseuri, Mirco Publishing, 309 pages, Chicago, USA, 2021

- - - - - - - - - - -

Distribuie acest autor:

 • Stai, calule !

  M-aş rupe din evul plăpând
  O altă menire să am
  Când calul izbânzii aşteaptă
  Să tragă cu mine la ham.

 • Hai, calule !

  Hai, calule, prin lume încă-o dată
  Cât aripile noastre nu se rup
  Până-n amurguri, calule-n amurguri
  Când se desparte sufletul de trup.

 • Ar trebui

  Ar trebui să existe undeva
  un rai un purgatoriu măcar
  pentru victimele nevinovate
  pentru cetele de eroi

 • Viitorul

  Noi am crescut în zorii unui ev parșiv
  Și sufletul l-am dat nelegiurii vamă
  Cei ce n-au mers încolonați cu noi
  N-au mai știut de tată și de mamă.

 • Noiembrie (zodiac)

  Vei fi un om întârziat.
  Ursitoarele au uitat de tine
  Pe când ţeseau firul
  Subţire de păinanjen

 • Meşterul Manole

  Pe Argeş iar în jos, Neagoe-vodă trece
  Dar fără meşteri nouă şi cu Manole zece

  Manole meşter faur la toate iscusit

 • Ne urmărește, Doamne, un miracol

  Ne urmărește, Doamne, un miracol
  Statuile cioplite în nisip
  Cât moartea înflorește-n carne dulce
  Și viața crește dincolo de chip.

 • Epitaf pe o cruce

  De-acuma pentru mine s-a cam făcut târziu
  Şi am uitat şi grija şi truda şi păcatul.
  Aici, la căpătâiul acestei cruci e viu
  Şi doar se odihneşte o vreme sus-semnatul.

 • Cimitirul

  Celui ce intră singur în noapte
  Îi trebuiesc aripi serafice
  Pe umeri în loc de brațe
  Dar și îngeri fiind tot s-ar rătăci

 • Văile râului Kankakee

  Sub vechi coviltire precum nomazii
  Am călătorit până la marginea lumii
  Căutând aur în prundişul râurilor,
  Cutreerând la întâmplare nordwestul