Cristian Ovidiu - creaţii proprii

Distribuie acest autor:

 • Unsprezece Septembie

  1 –Bem

  pasărea fără aripi
  se aşază la masă cu noi;

 • Spaima

  Spaima

  Cerul şi-a deschis vămile
  cad fluturi în năvodul iubirii

 • Cartea

  sub biciul fierbinte al nopţii
  iau cartea ca pe o tainică
  descifrare a secundelor
  din salba timpului

 • timp

  Bruiaje de câmp magnetic
  mă asaltează
  în vene urcă teama
  mă cuprinde seva

 • Cuvinte

  Nu am niciodată cuvinte
  să oblojesc rănile
  să coş petice de cer pe obrajul lunii
  şi-n dansul norilor

 • amintirea

  nu pot strânge pe rafturi amintirile
  mirosul, gustul
  fug, alunecă
  se pierd în noianul secundelor

 • Noaptea

  la sânul tău iubito
  noaptea am descălţat-o de vise
  cu un gest frivol i-am mângâiat
  creştetul cuvintelor

 • jocul lăuntric

  Se scurg silabele albe şi negre
  în lutul privirii asemeni îngemănării luminii
  din sânul cald al nopţii
  secundele tac în clepsidră

 • Noaptea

  cu rujul albastru al nopţii
  poţi deschide uşa neantului
  oferind zâmbete
  aduse liniştit din colţul

 • Camera cuvintelor

  camera aceea se umplea cu cuvinte
  tavanul se vopsea în culoarea amurgului
  literele mici se lipeau de buzele vineţi ale timpului
  idei născute din aluatul lecturilor