Cristian Ovidiu - poeziile altor autoriDistribuie aceste poezii:

 • Dansul - William Carlos Williams

  În marele tablou al lui Brughel Chermeza
  dansatorii se învârt, se învârt şi...
  mereu se învârt; ţipătul, icnetul şi ...
  piuitul cimpoaielor; o goarnă şi scripcile;

 • Dansatoarea - Horiguchi Daigaku

  Ai zice că-i ţesut din ploaie chimonoul
  Ce-i înfăşoară trupul,
  În timp ce dansatoarea, ah,
  pare gata să cadă.

 • Jazzonia - Langston Hughes

  O! Copac de argint!
  O, sclipitoare fluvii ale sufletului!

  Într-un cabaret din Harlem

 • Cirque d'hiver - Elizabeth Bishop

  Jucăria mecanică traversează sprintenă scena,
  vrednică de-un rege din vremi de demult:
  Un căluţ de circ, cu păr de-adevăratelea, alb.
  Ochii îi sunt de-un negru sticlos.

 • Carusel - Gerhard Fritsch

  Aruncat pe cal porniţi împreună cine
  rămâne căpitanul pe lemn de cal
  în faţă-n corăbioară veşmânt de fetiţe o stindard
  cântec de frunziş şi sunet de orgă vântul nechează

 • Concert de fanfară - Carl Sandburg

  Concert de fanfară grădina publică Nebraska City. Rochii fluide,
  volburase, rochii albe ca vara. Feţe, nuanţe carnate zbughite ca
  ploaia unor flori de cireş. Şi chicoteli, Dumnezeu ştie, chicoteli
  rivalizând cu nechezatul poneilor din Bluesurile Grajdului de Închiriat.

 • Alaiul unui cerşetor - Cezar Bolliac

  Popor, faceţi loc! trece-un călător!
  Un sfeşnic înainte ş-un preot după dânsul;
  De săraci se duce un trist coşciug de lemn.
  Înfăşurat în trenţe, un corp este într-însul,

 • Mersul călugăriţelor - Aldo Palazzeschi

  Micile biserici se deschid când se lasă amurgul
  călugăriţele ies lent şi apoi înşiruite trec pe pod,
  se încrucisează la mijlocul podului,se înclină unele
  în faţa altora, călugăriţele albe, călugăriţele negre,

 • Rapsodie într-o noapte de furtună - T.S. Eliot

  Ora douăsprezece noaptea.
  Strada, cât vezi cu ochii
  Cuprinsă în sinteza lunii,
  Şoptitele incantaţii lunare

 • Mahala - Gunnar Ekelof

  În mahalaua nemărginită
  picoteşte un copac suferind.
  Are numai câteva frunze,
  foşnesc uşor în vânt.