Crăciunul - Nașterea Divinității în om - maria.filipoiu

CRĂCIUNUL - NAȘTEREA DIVINITĂȚII ÎN OM

Astăzi s-a născut Hristos,
pentru omul credincios.
E magie și-i Crăciun,
să fii, omule, mai bun! - Maria Filipoiu

Cine este Iisus Hristos?

La această întrebare au răspuns psihanaliști, istorici, oameni de știință și cultură,toate răspunsurile fiind ancorate în universul religiei.
*În biologie: Iisus este singurul om născut din Duhul Sfânt și dintr-o pământeancă fecioară - Fecioara Maria.
Nașterea lui Iisus reprezintă împlinirea unui oracol printr-un miracol în relația tipologică dintre vechiul și noul legământ. Miracolul constă în u Pruncului Divin dintr-un trup virginal - profeția Isaia.
„Din mii de falnice regine / Ce stăpâneau peste pământ / A fost aleasă o fecioară / Să nască Prunc din Duhul Sfânt.” (Vasile Voiculescu)
*În chimie: Iisus a reușit să transforme apa în vin.
*Fizicienii știu că El a anulat legea gravitației când s-a urcat cu trupul la cer.
*În suprarealism: Hristos a hrănit, miraculos, cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești.
*În medicină:i-a vindecat pe cei bolnavi, invalizi și orbi, fără anestezie.
*În istoriei se măsoară și astăzi timpul de la nașterea Pruncului Iisus în Betleem - era noastră, după Hristos.
*În plan metafizic, nimeni nu vine la Tatăl ceresc decât prin El. Această paterno-geneză anticipează victoria binelui asupra răului, din înfruntarea între între Irod și Dumnezeu, între lumina Stelei și bezna nopții, între frigul iernii și căldura ieslei, între ordinea Cuvântului întrupat și haosul violenței dezlănțuite, între cultul morții și cultura vieții.
Astfel, Iisus Hristos este Cel mai mare om din istorie care a redefinit divinul și umanul.
N-a avut sclavi, dar L-au numit stăpân.
N-a obținut titluri academice, dar I-au zis: „Învățătorule!”
N-a oferit medicamente, dar i s-a spus Tămăduitorul.
N-avea armată, însă oamenii Cezarului s-au temut de El, mai rău decât de o garnizoană.
N-a câștigat bătălii pe câmpuri de luptă, dar a cucerit lumea cu dragostea și învățăturile sale, arma Lui fiind puterea divina.
Ucenicii lui Hristos au fost apostolii, care au schimbat destine, cutume, legi, și culturi. Pe urmele lui Iisus, primii creștini s-au adresat vocii conștiinței în care sălășluia spiritul divin al libertății, întrucât nu există virtute fără libertate. Orice gest sacramental - de la rugăciune, botez și împărtășanie, până la cununie și acceptarea morții - se naște din propria convingere.
N-a comis nicio crimă, dar L-au răstignit. A fost îngropat într-un cimitir, dar a înviat și S-a înălțat si stă la dreapta Tatălui. Această înlănțuire de miracole vine să demonstreze în stil unic, victoria lui Hristos asupra morții.
Nu este rege dar toată lumea se închină Lui, ca regelui regilor și Împăratul împărățiilor cerești, că a Sa este împărăția Tatălui, acum și pururea, în vecii vecilor!
Amin.

Documentare::
*Doxologia
*Wikipedia
Maria Filipoiu - poet, exeget, jurnalist UZPR


Distribuie:


Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.