Citate şi Maxime - Matematică

Matematica, în sensul cel mai larg, este dezvoltarea tuturor tipurilor de raţionament formal, necesar şi deductiv.[..]
Matematica este ştiinţa care trage concluzii necesare.[..]
Matematica poate fi definită ca materia în care nu ştim niciodată despre ce vorbim, nici dacă ceea ce spunem este adevărat.[..]
Matematica este ceea ce începe, ca şi Nilul, în modestie şi se termină în magnific.[..]
Matematica este la fel de mult un aspect al culturii ca şi o colecţie de algoritmi.[..]
Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înţeles pe hârtie.[..]
Matematica constă în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puţin evident mod.[..]
Matematica este regina ştiinţelor.[..]
Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.[..]
Matematica este unealta în mod special adaptată pentru a avea de a face cu concepte abstracte de orice fel şi nu există o limită a puterii sale în acest domeniu.[..]
Matematica este o formă de poezie care transcende poezia prin aceea că proclamă adevărul; o formă de raţionament care transcende raţionamentul prin aceea că vrea să înfăptuiască adevărul pe care îl proclamă; o formă de acţiune, un comportament ritual, care nu găseşte împlinire în faptă, ci trebuie să proclame şi să elaboreze o formă poetică a adevărului.[..]
Matematica este judecătorul suprem; nu există recurs faţă de deciziile sale.[..]
Matematica este ştiinţa operaţiilor abile cu concepte şi reguli inventate în acest scop.[..]
Matematica este singura metafizică bună.[..]