Citate şi Maxime - Teamă

Teama este umbra alungită a ignoranţei.[..]
Teama este principala sursă a superstiţiei şi una din principalele surse ale cruzimii.[..]
Teama este camera obscură în care Diavolul îşi developează negativele.[..]
Teama este taxa pe care conştiinţa o plăteşte vinovăţiei.[..]
Teama este o emoţie indispensabilă pentru supravieţuire.[..]
Teama este tatăl curajului şi mama siguranţei.[..]
Teama este o întrebare.[..]
Iubeşte-ţi teama ca să fii fericit.[..]
Cu cât îl simţim pe Dumnezeu mai îndepărtat de noi cu atât devenim mai străini de moarte prin teamă.[..]
Nimic nu este mai liber în această lume decât teama.[..]