Calea spre sfințenie - Mucenița Irina - maria.filipoiu

CALEA SPRE SFINȚENIE - MUCENIȚA IRINA

* Nimeni n-a fost sfânt pe Pământ, doar în cer, după ce a decedat și a fost canonizat, dar sfințenia începe din timpul vieții și se încheie pe tărâmul eternității. - Maria Filipoiu

„Omul are atâta sfințenie, câtă rugăciune are în el.” - Parintele Iustin Pârvu

  Irina - predestinare etimologică
Numele de Irina provine din grecescul „Eirene”, care semnifică „zeița păcii” în mitologie.
O alta variantă atestă fapul ca „Eirene” venea din ebraica, cuvântul de bază fiind „salom”, ce ar reprezenta binecuvântarea lui Dumnezeu dată oamenilor. Sensul cuvântului „salom” se extinsese chiar la o definiţie dată de credincioşi lui Iisus Hristos şi anume „El va fi pacea noastră”.

Sfințenia - predestinare divină

Sfânta Muceniță Irina a fost singura fiică a lui Liciniu (rege în cetatea Maghedon) și s-a născut păgână, iar numele ei a fost la început Penelope. Când a împlinit șase ani, tatăl ei a zidit pentru ea, dincolo de cetate, un turn cu multe camere, unde a fost închisă împreună cu 13 fecioare, o învățătoare cu numele Caria și cu Apelian, un bătrân înțelept.
Într-o noapte i-a apărut în vis îngerul lui Dumnezeu, care i-a spus: „Penelope, de-acum nu te vei mai numi așa, ci Irina (pace) și vei fi multora scăpare și adăpostire și prin tine se vor mântui multe suflete, iar numele tău va fi mare în toată lumea”.
Trecerea sa la creştinism l-a înfuriat pe tatăl ei, motiv pentru care a dorit să o supună la diferite torturi. În cele din urmă, ea reuşeşte însă să îl convertească pe tatăl ei la creștinism.
Sfânta Irina a aflat despre Hristos de la Apelian şi a primit botezul de la Sfântul Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel.

    Martiriul Sfintei Mucenițe Irina
   
  Mucenița Irina fost supusă la multe chinuri în vremea a patru împăraţi.
Regele Sedechia a îngropat-o până la gât într-o groapă umplută cu şerpi şi cu scorpioni, dar îngerul Domnului a păzit-o pe sfânta muceniţă și a scăpat întreagă și nevătămată. Apoi regele a încercat să o taie în două cu fierastrăul, dar fierăstrăul s-a frânt de trupul ei, ca şi când trupul ar fi fost de marmură. Acelasi rege a legat-o de o roată de moară, sub o moară de apă, și a dat drumul şuvoiului, nădăjduind că aşa fecioara Irina se va îneca. Dar apa nu a curs, iar fecioara Irina a rămas nevătămată.
Regele Sapor - fiul regelui Sedechia - i-a pus în picioare încălţăminte de fier, i-a încărcat în spate un sac de nisip, a înhămat-o la o căruţă şi a pus să fie mânată ca un animal, cale lungă, dincolo de cetate. „Cu adevărat sunt ca o vită înaintea Ta, O Doamne!”, a rostit muceniţa, alergând legată în urma torţionarilor ei. Dar îngerul Domnului a cutremurat pământul, iar pământul s-a deschis şi i-a înghiţit pe chinuitori. Supravieţuind tuturor torturilor, mulţi păgâni s-au lepădat de păgânism şi au alergat la Hristos, crezând în El şi botezându-se.
Apoi mucenița Irina a intrat în cetatea lui Callinicus, pentru a predica Evanghelia.
Regele Numerian - stăpânul cetății Callinicus - a aruncat-o consecutiv în trei tauri din metal încins, dar ea nu a murit.
Când a mers în cetatea Mesembria, mucenița a înfruntat moartea încă o dată.
Regele Sapur, din Mesembria a omorât-o, dar Dumnezeu a înviat-o. Regele şi mulţi din cei care au văzut minunea, au crezut în Hristos şi s-au botezat.
În cele din urmă, Sfânta Muceniţă Irina s-a întins într-un sicriu şi i-a poruncit lui Apelian să-l închidă. După patru zile, când au deschis sicriul, au văzut că nu mai era trupul închis în el. Aşa a proslăvit-o Dumnezeu în veci pe Sfânta Mare Muceniţă Irina. Despre minunile ei se spune că este ocrotitoarea familiilor și a celor care vor să se căsătorească.

Rugăciune către Sfânta Muceniță Irina

Sfântă Mare Muceniță Irina, cu multă umilință şi cu evlavie în suflet venim noi, păcătoșii, către tine, slăvită fecioară și albina lui Hristos cea mult lucrătoare, care pe cuvintele Sfântului Duh, mai luminate ca Soarele şi mai dulci decât mierea, pe buzele tale le-ai purtat şi prin a lor dulceaţă şi lumină multe suflete ai îndulcit şi ai luminat, ascultă-ne rugăciunile!
- Auzi-ne pe noi, cei întristaţi şi apăsaţi de conştiinţa mulţimii păcatelor noastre, care sporesc şi ne macină sufletele ca o rugină veche!
- De aceea, te rugăm pe tine, fecioară curată, care prin sfântă neprihănire ai zburat de pe Pământ către acoperământul ceresc, nu ne uita pe noi, cei neputincioşi, care ne zbatem, zăcând în valea plângerii şi a ispitirii, care te rugăm să ne fi mijlocitoare către Preacuratul tău Mire - Hristos!
- Ia aminte la toţi cei care, cu credinţă şi cu dragoste alergăm către tine la vreme de necaz şi de primejdii!
- Fii mijlocitoare către Mântuitorul sufletelor noastre, pentru a Cărui dragoste ţi-ai pus sufletul tău!
- De aceea credem fără îndoire, că cererea spre folosul nostru va fi ascultată de Preamilostivul Dumnezeu, roagă-L să ne povăţuiască pe noi pe calea mântuirii, să ne sprijine cu darul Său la vreme de încercări şi să ne acopere cu a Sa milă de toate primejdiile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi!
- Să ne trimită binecuvântarea Sa în inimile noastre, că prin ea să vieţuim cu trezvie şi cu luare aminte, spre a scăpa de robia păcatului și a dobândi bucuria cea necuprinsă, ca să-L slăvim împreună cu tine, Sfântă fecioară Irina, pe Dumnezeul nostru, Cel închinat în Sfânta Treime cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea, în vecii vecilor!
Amin!

Cinstiți numele Sfintei Mucenițe Irina și Dumnezeu vă va auzi și răsplăti!
La mulți ani celor care îi poartă numele Sfintei Irina!
5. 05. 2021

Maria Filipoiu


Distribuie:


Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.