Raul Constantinescu - creaţii proprii

Raul Constantinescu RAUL CONSTANTINESCU
(C.-V.)
Raul Constantinescu este pseudonimul lui Constantin Constantinescu.
Raul Constantinescu s-a născut la 6 august 1944 în localitatea Bradu de Sus, județul Argeș.
Este licențiat al Facultății de filologie, secția Limba și literatura română a UBB din Cluj-Napoca, absolvită în 1967, curs de zi.
În 1958 a terminat Școala Elementară din Șimand, județul Arad.
În 1962 a absolvit Liceul teoretic din Chișineu-Criș, județul Arad.
Din 1967 este repartizat ca profesor de limba și literatura română la Școala Generală din Silvașu de Jos, județul Hunedoara.
A funcționat ca profesor la școlile generale din Brazi - Rîul Mare - Retezat, Orlea și Hațeg, precum și la Liceul teoretic din Hațeg, azi Colegiul Național „I.C. Brătianu”.
A debutat cu poezii în revista „Steaua” din Cluj, în anul 1966.
A colaborat cu poezii originale, traduceri, eseuri, recenzii și culegeri de folclor la revistele: Steaua, Tribuna, Orizont, Echinox, Familia, Scrisul Românesc Cadran, Luceafărul, Ritmuri, Transilvania , Astra, Brașovul literar și artistic, Arhipelag , Agero Stuttgart, Columna, Arena, Opinii culturale, Provincia corvina, Vitralii, Reflex, Discobolul, Sintagme literare, Poezia, Oglinda literară, Algoritm literar, Semne, Nord Literar, Convorbiri literare, Pro Saeculum, Oglinda literară, Caietele COLUMNA, Portal Măiastra, etc.
Pseudonime: Ieronim Holumb, Constantin Paleologu, Romulus Constantinescu.
A debutat editorial în 1985 cu grupajul poetic „Aleatoriu” în volumul antologic „Alpha ' 85” publicată de Editura Dacia din Cluj.
A publicat 8 (opt) volume de versuri: „Aventurare în marele refuz”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, „Neantia”, Ed. SIGNATA, Timișoara, 2002; „Neviața lumii”, Editura MODUS - Reșița; „Rostirea lui Zalmoxis”, Ed. EMIA, Deva, 2005; „Heralzii tăcerii”, Ed. PAULA, Deva, 2007; „Periplu prin neant”, Ed. Tracus Arte, București, 2014, „Vivisecții”, Ed. LIMES, Cluj-Napoca, 2015, „Spre Aleph”, Ed. CronoLogia, Sibiu, 2016. Volumul „Spre Aleph” a obținut premiul revistei „Vatra veche” din Târgu Mureș la concursul de poezie religioasă CREDO de la mănăstirea Lăpușna, din luna august 2016.
S-a preocupat cu investigarea și culegerea folclorului literar din Țara Hațegului în vederea editării unei antologii folclorice, care s-a finalizat, fiind apreciată de cercetătorii Ion Taloș în lucrarea „Omul și Leul” și Ion Cuceu de la Institutul de Folclor din Cluj-Napoca. Această amplă lucrare monografică de cercetare și de conservare a tradițiilor populare și a folclorului literar din Țara Hațegului intitulată „STRĂVECHI TRADIȚII ȘI CREAȚII LITERARE DIN ȚARA HAȚEGULUI” este în curs de editare la Editura SAECULUM I. O. din București, având peste 500 de pagini, cuprinzând pe lângă corpusul de texte, hărți, fotografii, bibliografie și indici, precum și un rezumat în limba engleză, o prefață și o postfață.
A inițiat Cenaclul literar „SARMIS” din Hațeg. A fost redactor-șef al publicației locale de opinie și cultură „ARENA” din Hațeg.
Despre Raul Constantinescu au scris: Cezar Ivănescu, Ion Mircea, Ion Arieșanu, Alexandru Ruja, Iv Martinovici, Dumitru Hurubă, Victor Sterom, Emilian Marcu, Amalia Voicu, Eugen Evu, Ioan Evu, Ion Itu, A. I. Brumaru, Constantin Stancu, Monica Grosu, Augustin Cozmuța, Valeria Manta-Tăicuțu, Iuliu Pârvu, Gheorghe Mocuța, Felix Nicolau, Ion Urda, Mihai Duțescu, Mircea Petean, Maria-Daniela Pănăzan, Petru M. Haș etc.
Adresa: Str. A. Vlaicu, nr. 1, bloc P 28, sc. B, ap. 20, cod: 335 500, județul Hunedoara.
email: raul.c.constantinescu@gmail.com

Hațeg, aprilie, 2017 Raul Constantinescu

- - - - - - - - - - -

Distribuie acest autor:

 • Cei fără suflet

  CEI FĂRĂ SUFLET

  Aici acum prințul lumii de umbre
  înger de lumină în for se-arată...

 • Mai grea decât moartea e poezia...

  Mai grea decât moartea e poezia...

  de Raul Constantinescu

 • Iubire vers necuprins

  IUBIRE VERS NECUPRINS
  Întru slava infinitei poezii și a lui Orfeu mereu printre noi!

  În clocot de mânie înrăite menadele dezlănțuite-n orgii

 • În altă viață

  ÎN ALTĂ VIAȚĂ

  Fiecare-și scrijelește destinul –
  o cruce pe viață spre izbăvire

 • Ithaca! Ithaca!

  ITHACA! ITHACA!

  Născut în august patruzeci și patru
  la Bradu-Argeș unde-n refugiu

 • Sămădăul pustei

  SĂMĂDĂUL PUSTEI
  Motto: „În pustă fost-au lotri mari,
  hoți de codru și tâlhari...”

 • Urmașii

  URMAȘII

  Urmași ai luminii din noapte venim
  punct zero spre ținta din noi înșine

 • Lăutarii diavolului

  LĂUTARII DIAVOLULUI

  La răscruci la Hanul Bron,
  șoptește vântul o poveste

 • Cea din umbră

  CEA DIN UMBRĂ

  Cu stol de chipuri cea din umbră așteaptă speră descântă
  vrăjește visează privește-n fântâni sorți în amiază,

 • Pe marginea zimțată a frunzei în vânt...

  PE MARGINEA ZIMȚATĂ A FRUNZEI ÎN VÂNT ...

  Diotima, iată-ne pe marginea zimțată a frunzei --