Intel1anima - creaţii proprii

Distribuie acest autor:

 • Nu arunca...

  Nu arunca cu liniştea mea de pãmânt!
  Nuuu!
  E mãnuşa de catifea diafanã
  cu care mângâi uşor faţa

 • Latențele ce mor

  În fiecare zi,
  același ritm impus,
  preexistent,
  aceleași gări în care nu mai ajunge niciun tren,

 • Ora de neiubire

  Din bolgiile orei noastre de neiubire,
  perfect rotundă,
  ca un ou rugos,
  s-a zămislit un bazilisc.

 • Cântecul libertății umane

  Suntem liberi!
  Suntem liberi!
  Să supunem elementele
  doar cu o mantră a iubirii!

 • Pe șine de tramvai

  Tramvaiul îl poartă zi de zi pe aceleași străzi
  pe care el nu le vede niciodată.
  Aglomerație, vacarm de sunete amestecate,
  (viață, viață, viață!)

 • Perpetua iluzie a morilor de vânt

  Norii își târâie burțile pe
  vârfurile înalte, ascuțite ale munților
  și toată zarea dinspre apus se înroșește
  de jertfa lor.

 • Incertitudine

  La început,
  mi s-a oprit toatã lumina în piept
  şi am devenit opacã.
  Lucrurile au curs spre mine,

 • Ești frunza

  Eşti frunza sub care sufletul meu tremurând
  şi-a gãsit adãpost.
  Tu mã ţii vie
  sub valul avid de ploaie

 • Primăvara viitoare...

  Au obosit de-atâta varã stejarii,
  încât secundele abia mai ticãie pe ramuri.
  Driade sfioase, lunatice, cu chipuri strãvezii ca aerul,
  cu degete de ceaţã,

 • Mă-ntorc...

  Sunt fiul tău rătăcitor, lumină,
  și-mi strigă sângele ca o sirenă:
  „Mi-e dor de-acasă!”