Costycom - creaţii proprii

costycom- Numele : Stancu
- Prenumele: Constantin
- Data şi locul naşterii: 02 noiembrie 1954
- Domiciliul: Haţeg, Judeţul Hunedoara, România.
- Studii: Facultatea de Drept Cluj Napoca, 1988
- Starea civilă: căsătorit cu Rodica Stancu
- Ocupaţia actuală : consilier juridic. Vechime în muncă peste 40 de ani.
- Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara din anul 2009.
- Redactor al revistei „Nova Provincia Corvina” – Hunedoara în perioada 2001 – iunie 2010.
- Redactor al revistei „Contraatac” – Adjud, redactor şef: Adrian Botez.
- Activitate literara:
- Debutul publicistic: septembrie 1981 (concomitent). Genul: poezie. Publicaţia: „Braşovul literar şi artistic „ – 1981; Revista „Orizont” – Timişoara, cu o prezentare de scriitorul I.V. Martinovici.
- Debutul editorial: Timişoara: Editura Facla, 1988 – editor d-ul Eugen Dorcescu, cu volumul Fructul din fruct – poezie, în antologia Argonauţii.
- Colaborările literare: „România Literară„; „Transilvania”; „Luceafărul”; „Orizont”; „Vatra”; „Orient Latin”; ”Provincia Corvina”; „Ardealul Literar şi Artistic”; „Semne”; „Arca”; „Opinii Culturale”; „Obiectiv”; „Observator”– Munchen; ”Cariatide”; „Reflex”; „Unu”; ”Viaţa de pretutindeni”; „Citadela”; „Discobolul”; „Contraatac”; „Vatra Veche”; „Algoritm Literar”; „Viaţa Românească”. „Boema”; „Feed Back”; „Astra blăjană”; „Sintagme literare”; „Contemporanul”.
- Revista electronică „Agero „ – Germania, redactor Lucian Hetco.
- Revista electronică „Reţeaua Literară”.
- Revista „Ex Libris” – Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Deva.

- Publicaţii
Cărţi pe suport de hârtie
1. Fructul din fruct – în Antologia „Argonauţii”, Timişoara: Editura Facla – 1988, redactor şef Eugen Dorcescu – debut.
2. Păsările plâng cu aripi – poezie, Timişoara: Editura Helicon, 1988, editor Ioan I. Iancu, antologie personală incluzând volumele: „Crini de nisip”; „Păsările plâng cu aripi„; „Dincolo de retina apei”- 122 de poeme.
3. A privi cu ochii inimii (Poemele roadelor) - Deva: Editura Polidava, 2002, Colecţia revistei „Provincia Corvina „ - redactor de carte Eugen Evu, poezie creştină.
4. Pseudo-Imobiliaria - Afacerile lui Dumnezeu cu omul, (eseu) Bucureşti: Ed. Carpathia Press - Bucureşti, eseu.
5. Pomul cu scribi – Timişoara: Editura Eubeea, 2006 - antologie de versuri perioada 1983 – 2006, peste 100 poeme, coordonator editorial d-na Nina Ceranu.
6. Ecou de psalm – secţiune în cartea de antologie de poezie creştină Harfele Harului, Deva: Editura Corvin, 2007, redactori Eugen Evu şi Ion Urda, în colecţia Biblioteca „Provincia Corvina”.
7. Poetul la castel - cronică, eseu despre opera poetului Eugen Evu –Vulcan: Editura Realitatea Românească, 2010, consilier editorial Ştefan Nemecsek.
8. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea Sufletelor - antologie neterminată despre operele scriitorilor din Haţeg, sau care au scris despre Haţeg – Vulcan: Editura Realitatea Românească, 2010 (carte premiată de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, preşedinte Aurel Pantea).
9. Pe masa de operaţie, roman, Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2011, director Constantin Marafet (carte premiată la concursul internaţional Titel Constantinescum, ediţia a IV-a).
10. Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, evocare, Târgu Jiu: Editura Măiastra , 2012.
11. Greutatea gândului nerostit, poezie, Vulcan: Editura Realitatea Românească, 2012.
12. Cu fantezia pe fantezie călcând, poezie, Sibiu: Editura Cenaclul de la Păltiniş, 2013.
13. Eteminanki (Ultima săptămână), poezie, Sibiu: Editura CronoLogia, 2014.
14. Lecţia de umor şi viaţă în opera lui Radu Igna, (istorie literară) Sibiu: Editura Cronologia, 2014.
Cărţi în format electronic
1. O călătorie cu Dumitru Hurubă în ţinutul zăpăciţilor de tranziţie (Lecturi de umor în vremuri triste), iulie, 2010, cronică, eseu despre opera scriitorului Dumitru Hurubă, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.
2. Lecţia discretă de umor şi viaţă în scrierile lui Radu Igna din Haţeg, iulie, 2010, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.
3. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea Sufletelor, o antologie neterminată despre operele scriitorilor din Haţeg, sau care au scris despre Haţeg – ebook, septembrie, 2010, pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com .
4. Epistolă cu pană de înger din ţinutul Hunedoarei – scurtă antologie neterminată despre operele scriitorilor din judeţul Hunedoara – ebook, decembrie, 2010, pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.
5. Apocalipsa poate începe pe strada Ciprian Porumbescu ( ziceri despre operele cărturarului Artur Silvestri) – ebook, aprilie 2011, pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.
6. Abisul de lângă noi sau O călătorie iniţiatică alături de Eugen Dorcescu, mai, 2010, cronică, eseu despre opera poetului Eugen Dorcescu – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com .
7. Poet de bunăvoie, ebook, august, 2010, cronică, eseu, despre opera poetului Ioan Evu, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com .
8. Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, noiembrie,2010, cronici, note literare despre opera lui Ştefan Nemecsek, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com .
9. Cucerirea labirintului, noiembrie, 2011, cronici, note literare despre scriitori români sau străini, texte de ieri pentru mâine, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.
10. Aventura unui provincial pe cerul patriei: Constantin Marafet, mai 2011, cronică, note literare, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.
11. Ceasurile vechi bat mereu ura unu (Adrian Botez şi literatura exilului în patria sa, limba română), cronici, note literare, texte despre opera lui Adrian Botez, octombrie 2011, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.
12. Dimineaţa unui poet din oficiu – Note literare la scrierile poetului Ioan Barb, ebook , februarie 2012– pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.
13. Nordul din poem la Dorina Brânduşa Landèn, cronică, note literare, la cărţile poetei Dorina Brânduşa Landèn, ebook, noiembrie, 2012 - pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.

- Redactor revista electronică de cultură, literatură şi teme practice:
„costyabc- hatzegworld, câteva cuvinte ca semn” , pe www.costyconsult.wordpress.com.
- Membru „Reţeaua literară „ din octombrie 2009 – blog personal Constantin Stancu, coordonator Gelu Vlaşin, România.
- Cont Facebook, Costash Stacon

- - - - - - - - - - -

Distribuie acest autor:

 • O steluţă în bradul profetului

  Sfârşit de săptămână: iluzia timpului şi
  certitudinea eternităţii în ochiul câinelui de pază.
  Flori adormite şi instincte în noaptea dintre ieri şi mâine,
  un fluture de noapte caută

 • Vrăbii şi diamante

  E iarnă, de frig păsările s-au ascuns într-un alt anotimp,
  e pustiu pe pământ,
  luna aleargă după schiori îngheţaţi
  printre flăcări albastre,

 • Peştele cel mare...

  Se ceartă, se contrazic,
  cred că au mereu dreptate,
  dar nu văd că toate acestea se petrec
  în pântecul peştelui cel mare ce străbate timpul,

 • Cântec în mlaştinile ferile

  Împotmolit în cuvinte, ca-n mlaştinile fertile
  în care se nasc fiinţe, pierdut în pădurea de planete,
  zbătându-se în braţe sonore, uitat într-o epistolă de neuroni,
  ducând după sine taina, ultimul cântec al masculului

 • Ţi-am prins numele şi codul genetic în palmă

  Calea


  Sunt călător şi nu cunosc calea aceasta

 • Numele soldaţilor în palma ta, femeie care cântă

  Soldaţii în oraş


  Privim la oraşul celălalt, din veacul trecut,

 • Cubul în piaţa centrală

  Pentru a construi cubul acesta perfect
  în piaţa centrală,
  trebuie ca un altul să-ţi pună în mintea ta de om umil
  cubul acesta perfect,

 • Lupii sonori

  În momentul în care-ţi scriu, simplu,
  pe un papirus găsit într-un colţ uitat de lume,
  cu o cerneală veche,
  făcută din insomniile părinţilor, din nevisele copiilor,

 • Lucruri simple

  Doar câteva pietre care ar putea schimba
  soarta imperiului
  dacă ar vorbi,
  ori oameni cu gânduri scânteietoare la

 • Ţipăt

  Ţipăt tăcut,
  ca imaginea sfântului
  pe cuvintele sale...