Arcadi23 - creaţii proprii

Distribuie acest autor:

  • Calea

    Rând după rând scriu acest text
    Caut eu sens caut și pretext
    Pentru formarea și împlinirea viciilor mele
    Pentru asigurarea drumului spre stele