Andreiserbanescu - creaţii proprii

Distribuie acest autor:

 • Vinul

  Când diavolul vorbește cu o sadică trufie
  În cana mea se-așează-n licăriri o veșnicie…

  Unde nicio întrebare nu cunoaște vreun hotar,

 • Pe locul de la geam

  Te văd adesea, mamă, trecând văile și plopii,
  Cu mâinile crestate și pe piept sudoarea frunții,
  Te vâd cărând în spate cu trudă strănepoții,
  Pe geruri, frig și noapte sângerând straiele morții,

 • Moarte

  E moarte afară, iubito,
  Ascultă și tu cum vuiește
  Și slugă îți sunt de departe,
  Și cearta în noi se pornește.

 • Bastion

  Străzile-nșirau bastilii de fanfară
  Și-n toate mă aflam mai sfânt, mai erudit,
  Tăcut, pe peron, îmi rulam o țigară
  Și bolnav așteptam camarila regală

 • Meduza galbenă

  Unde lunaticii dansează și moartea nu clipește
  Priveam păgân prin lupă infinitul peste culmi,
  Monarhul jubilează mascarada ce-mpletește
  O lume neumblată și ascunsă de-alte lumi.

 • Recviem

  Și va plânge toamna peste noi în cimitire,
  Iar domnițele de mână vor aștepta păgâne
  Străini vom fi de toate familiile bătrâne
  Cu satanice trucaje în gesturi și gândire

 • De amar

  Și cum stau de supărat
  De amar și vinovat
  În idee mă-nconjor
  Și-n aspect, întreg omor

 • Cortegiu

  Acum nimic nu mai contează
  Trec străzile și atent ascult
  Cum dintre ziduri ea oftează -
  Iubita mea, cu păr cărunt.

 • Poetese râd

  Poeți și poetese râd
  De boli voievodale,
  Pe caldarâmul violet
  Din tragice canoane.

 • Pastile verzi & Jazz

  E verde localul, pe mese, pe geamuri,
  Iar muzica-i veche și tăria barbară…
  Meduze de sticlă dansează prin baruri,
  Cu mustățile negre de fum de țigară.