Sfintele Mucenițe, Minodora, Mitrodora și Ninfodora - maria.filipoiu

SFINTELE MUCENIȚE - MINODORA, MITRODORA ȘI NIMFODORA

Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora sunt prăznuite în ziua de 10 septembrie

„Rugăciunea este cheia dimineții și zăvorul serii” - Mahatma Gandhi (1869-1948)

Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora - surori după trup - s-au născut în Bitinia, în timpul împăratului Maximilian (285-305), iar pe parcursul vieții au devenit surori și după duh, slujind cu sufletul pe Dumnezeu, mai mult decât lumii și deșertăciunilor lumești.
Au adus cugete curate drept tămâie lui Dumnezeu, grăind precum apostolul: „A lui Hristos bună mireasmă suntem” (II Corinteni 2,15).
Vrând ca împreună cu sufletul să-și ferească și trupul neîntinat, au ascultat glasul mirelui Hristos, când a zis: „Ieșiți din mijlocul popoarelor și vă deosebiți, iar de necurăția lor să nu vă atingeți și Eu vă voi primi pe voi” (II Corinteni 6,17). Drept aceea, au ieșit de la petrecerea cea împreună cu oamenii, dorind și hotărând ca să petreacă în feciorie. Înstrăinându-se de toată lumea, au trăit într-un un loc singuratic, bine știind că nu poate fi păzită curăția feciorească în mijlocul lumii, cea plină de desfrânare și for fi precum apele de izvoare, care intrând în mare își pierd puritatea. Precum e fericit acela ce fuge de lume, ca să nu se înnegrească de necurățiile ei, fericite sunt aceste trei sfinte fecioare care au scăpat de lume, că nu s-au înnegrit de spurcăciuni și au rămas curate prin lucrare și dumnezeiască vedenie, ca „pustnicii care sunt afară de lumea cea deșartă”.
În timpul persecuției declanșate de împărații Dioclețian și Maximian, guvernatorul orașului Bitinia, Fronton, le-a arestat deoarece au refuzat să aducă jertfă idolilor, iar în urma interogatoriului la care au fost supuse, nedorind să renunțe la credința creștină și să aducă jertfe zeilor, au fost supuse numeroaselor suplicii.
Mitrodora, fiind prima schingiuită în văzul lumii și a celor două surori, a zis: „Ce folos este omului de a dobândi toată lumea și și-ar pierde sufletul”. Dar fiind bătută cu toiage a trecut la cele veșnice.
Pentru a le convinge să se lepede de credința creștină pe sfintele Mitrodora și Nimfodora, guvernatorul Fronton a poruncit ca să aducă trupul surorii lor, ca înfricoșându-se să renunțe la credință.
Însă, sfintele fecioare au rămas statornice în credință și, îndurând multe chinuri, au primit moarte mucenicească. Așa treimea aceasta de fecioare, pe Sfânta Treime a proslăvit cu moartea lor, iar prigonitorului nu i-a fost destul ca le-a schingiuit vii, ci și moarte și-a revărsat ura asupra lor.
A poruncit ostașilor să aprindă un foc mare, în care să arunce trupurile sfintelor mucenițe, spre ardere. Dar peste focul încins, deodată alt foc și tunet mare a căzut din cer, care i-a ars pe Fronton și pe toți slujitorii lui, cei ce au ucis pe sfintele mucenițe. Apoi peste focul cel ardea s-a vărsat o ploaie mare și l-a stins. Atunci, credincioșii, luând trupurile sfintelor de foc nevătămate, le-au îngropat cu cinste într-un mormânt, nedespărțite să fie și după moarte. Surori au fost pe pământ, surori sunt la ceruri.
Pe locul unde au fost îngropate sfintele mucenițe, în vremea Sfântului Constantin cel Mare s-a ridicat un lăcaș de cult, în numele lor, întru slava lui Dumnezeu și întru pomenirea acestor trei Sfinte Mucenițe: Minodora, Mitrodora și Nimfodora.

Rugăciune către Sfintele Mcenițe: Minodora, Mitrodora și Nimfodora

„Valurile cele întreite ale chinurilor şi moarte mucenicească, pentru viaţa cea veşnică aţi schimbat, sfintelor muceniţe fecioare, mărturisind înaintea celor fărădelege pe Treimea Cea Nezidită. Pentru aceea, cu sabia fiind tăiate, urmaţi acum Mielului Celui înjunghiat şi vă rugaţi pentru cei ce cinstesc sfinţită pomenirea voastră.
Chinuite fiind cu cruzime pentru Sfânta Treime, aţi biruit pe vrăjmaşul cel mult meşteşugăreţ, fiind alcătuite cu Duhul ca nişte surori. Pentru acestea v-aţi sălăşluit împreună cu cele cinci fecioare în Cămara cea Cerească, biruitoarelor şi împreună cu îngerii staţi înaintea Împăratului tuturor, bucurându-vă neîncetat.” (Doxologia - portal ortodox)

Pentru rugăciunile lor să ne învrednicim a le cinsti și slăvi pe Sfintele Mucenițe: Minodora, Mitrodora și Nimfodora, acum și pururea, în vecii vecilor.
Amin!
*Rugăciunea este singura procesiune prin care se realizează comunicarea omului cu Dumnezeu.
La mulți ani sărbătoritelor cu numele Sfintelor Mucenițe!

Maria Filipoiu / UZPR
București, România


Distribuie:


Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.