Citate Helvetius

Distribuie acest autor:


Superstiţia este un izvor otrăvit din care au ieşit toate nenorocirile şi calamităţile pământului.[..]
Pasiunea este foc ceresc ce însufleţeşte lumea morală.[..]