Hannelore Lore - creaţii proprii

Distribuie acest autor:

  • Maurul

    Maurul,

    În noaptea întunecoasă
    Maurul și-a oprit