Citate Friedrich Engels

Distribuie acest autor:


Libertatea constă în a ne domina pe noi înşine şi în a domina natura exterioară, dominare întemeiată pe cunoaşterea necesităţilor naturii.[..]