Infernul   - cântul XXIX - Dante Alighieri

CANTUL XXIX

Cercul al optulea: Bolgia a zecea. Falsificatorii.
Simţeam de-atâtea răni cum mi se strâng tot mai mulţi stropi în ochi', pe sub arcade, şi bucuros m-aş fi oprit să plâng.
„La ce te uiţi, grăi Virgil2, de-ţi sade privirea-n loc şi-aduni sub pleoape rouă privind în vale umbrele schiloade?
Purtarea ta mi se vădeşte nouă; să ştii că brâul, de-l socoti în minte, măsoară-n leghe douăzeci şi două.
Luna-i sub noi3 şi va să iei aminte
că vremea-i scurtă şi ne-mpinge ceasul,
căci multe-s încă de văzut 'nainte."
„De-ai fi-nţeles ce-mi zăboveşte pasul şi ochii mei i-împlântă în abise, de bună seamă îngăduiai popasul."
Porni maestrul într-aceste zise şi eu cu el, dar vorba neîmplinită sfârşii zicând: „în groapa ce-mi răpise
şi-mi ţintuia privirea buimăcită
o rudă-a mea4, din neamul nostru scoasă,
îşi plânge vina-atât de scump plătită".
Grăi Virgil: „Nevrednic gând te-apasă; de-aci-nainte cată-aiurea-n hat şi pe mişel în plata lui îl lasă,
151
căci l-am văzut sub punte înciudat cum te-arăta şi celorlalţi din gloată şi Ger del Bello l-auzii strigat.
Ci mintea ta era cuprinsă toată
de cel cu capul spânzurând lămpaş5,
şi pân' să-l vezi, el şi plecă pe dată."
„Maestre, -am zis, sfârşitul crunt, pizmaş ce nu-i fu încă răzbunat pe sus de cei ce-au fost ruşinii lui părtaşi
îl mânie6-astfel; drept care, de s-a dus fără-a-mi vorbi, de-a sale oase ciunte şi mai vârtos de milă sunt răpus."
Astfel vorbind ajuns-am sus pe punte de unde7 ochiu-adâncu-n fund smolit pe zi cu soare-ar fi putut să-nfrunte.
Şi când ajuns-am cel din urmă schit8 al văii Malebolge şi-ncepuseră călugării să se zărească-n sit9,
atare chinuri îi văzui că-ndură, şi-atare-urlând îi auzeam câineşte, că mi-astupai urechile-n tortură.
De-ar fi s-aduni durerea ce scrâşneşte la sarzi şi-n Val din Chiana prin spitale10 sau în Maremma când arşiţa creşte,
tot chinul strâns n-ar copleşi în jale pe cel de-aici şi straşnica duhoare de leş şi hoit ce se-mprăştia din vale.
De-a stânga scoboram printre ponoare pe cel din urmă mal" ce-mprejmuieşte adâncul văii, şi prindeam arare
să văd străfundul unde-amar căzneşte cerescul tată-ntr-al dreptăţii nume pe câţi în lume calpuzani'2 găseşte.
Nu cred c-a fost mai mare jale-n lume nici când pieriră-n chinuri egineţii13, stârpiţi de boarea veninoasei ciume
ce pân' şi-n viermi curma suflarea vieţii, încât apoi cei mulţi ce dispărură, pre câte spun învederat poeţii,
din ouă de furnică renăscură, precum aici pe unde-n clăi spurcate stau morţii strânşi ca stogu-n bătătură.
Pe burtă unii, alţii spate-n spate zăceau grămezi, iar alţii, fără stare, de-a lungul căii se târau în coate.
Iar noi, tăcuţi, treceam cu pas arare privind betegii rezemaţi în şale, căci n-aveau chip să şadă pe picioare
Şi doi văzui proptiţi ca două oale14 pe-aceeaşi plită, rezemaţi în brâncă, de râie plini pe trupurile goale;
nici n-am văzut rândaş la vreo poruncă
pe cal mai aprig mânuind ţesala
sau dându-i zor când e sătul de muncă,
de cum aceia-şi scărpinau zăbala cu unghiile care scurmau orbeşte, căci fără leac îi canoneşte boala .
Şi-atare-i chinul ce-i strângea ca-n cleşte,
că piei şi coji îşi jupuiau din spete,
cum razi cu brişcă16 solzii de pe-un peşte.
152
153
„O, tu, ce trupul ţi—I jupoi cu sete şi-ţi faci din deget cleşte şi răjghine17, grăi maestrul către-un duh şi stete,
ajungă-ţi unghia'8-n veci de veci s-aline spurcatu-ţi chin, ci spune, printre voi nu-i vreun latin19 să rabde-aici ruşine?"
„Latini suntem noi ăştia amândoi, răspunse-un duh şi lăcrima de zor; dar cine tu cel care-ntrebi de noi?"
Grăi Virgil: „Sunt unul ce cobor c-un viu, ca să-i arăt spre izbăvire Gheena-n fund şi-al umbrelor popor."
Desprinşi atunci din geamăna proptire20, cei doi priviră tremurând spre mine, cu alţii-n rând21, stârniţi de glăsuire.
Maestru-atunci mă trase lângă sine zicând: „Intreabă-i ce pofteşti anume" şi vrerea lui urmând cum se cuvine,
am zis spre ei: „Dea Domnul sus pe lume memoria voastră22 să rămână-aleasă şi ani de-a rândul să v-aud de nume,
ci-mi spuneţi mie cine-aţi fost, ce casă? şi nu vă temeţi a rosti cuvânt fiindcă răbdaţi osândă ruşinoasă."
„Eu din Arezzo, zise unul23, sunt şi-Albert da Siena poartă vina-ntreagă de-am ars pe rug; ci-n iad de mă frământ
nu-i vina lui. E drept c-odată-n şagă
i-am spus: ŤDe vreau eu pot zbura săgeatăť;
drept care el cu mintea-i slăbănoagă
154
vru să-l învăţ şi fiindcă eu pe dată nu izbutii să-l fac Dedal, la ţeapă şi rug mă-mpinse cel ce-i fuse tată.
Dar de-s aici în cea de-a zecea groapă,
de alchimie-s24 vinovat anume
şi Minos25, dreptul, mă vârî la apă."
„Maestre, am zis26, decât senezii-n lume să fie oare neamuri mai pătrunse de sine-încât şi-al francilor renume
să-l bată ei?" Şi cel'lalt duh27 răspunse: „O fi, de-l scoţi pe Stricca28 din grămadă ce pururi banii la chimir îi strânse,
ori pe Niccolo29 care-a dat dovadă că ştie-a preţui gastronomia când cuişoare semănă-n ogradă30,
ori ceata3'-n care-şi prăpădi moşia Caccia d'Ascian32 cu via dimpreună, iar zisul Orb33 îşi dovedi prostia.
Şi ca să afli cine-ţi cântă-n strună şi pe senezi, ajungă-i-ar deochiul, îi ponegreşte-astfel şi se răzbună,
priveşte-mă şi află că-s Capocchiu ce-n alchimie aflat-am lumii rost şi-aminte adu-ţi34, de nu mă-nşală ochiu,
ce-ndemânatic soi de moimă35-am fost."
155

Adăugat de: Gerra Orivera

vezi mai multe poezii de: Dante AlighieriDistribuie:


Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.Comentarii:

Am citit cu plăcere Gerra, intotdeauna mi-a placut Dante
Banu.Mircea
luni, 24 august 2015