Daniel Turcea

Daniel Turcea

Născut în Tîrgu-Jiu la 22 iulie 1945.

Absolvent al liceului „Nicolae Balcescu“ din Pitești (1963).

Licențiat al Institutului de arhitectură „Ion Mincu“ din București (1968).

Moare la 28 martie 1979 la nici 34 de ani.

Debut în revista „Amfiteatru“ (1968).

 

Bibliografia:

„Entropia“ (Editura Cartea Românească, 1970)

„Epifania“(Editura Cartea Românească, 1978)

„Epifania“, colecția „Hyperion“(Editura Cartea Românească, 1982)

 

Daniel Turcea este un mare poet creștin, despre care s-a scris mult prea puțin. El reprezintă un model de convertire, dar și de trăire intensă a credinței și a spiritualității creștine la Mănăstirea Cernica, unde și-a petrecut utimii ani din viață. Curajul și demnitatea de care a dat dovadă în fața unei crunte boli care l-a doborât „în floarea vârstei“ arată întregii lumi un creștin care a înțeles în profunzime planul divin și rostul omului pe acest pământ. 

Creația poetică a lui Daniel Turcea, împletită cu destinul tragic, unic în felul său în literatura noastră, reflectă o perpetuă zbatere între trup și suflet. Pornit din Târgu Jiu sub aripa ocrotitoare a visului brâncușian, poetul țintește spre culmile virtuții și ale devenirii.

- wikipedia -

Distribuie acest autor: