Alexandru Alexianu

Alexandru Alexianu

Alexandru Alexianu, 21 martie 1914 – 29 octombrie 1974, a fost un scriitor român.

A fost un fin exeget al artei poetice vechi româneşti, un erudit al istoriei feudale naţionale, bun prieten cu Arşavir Acterian şi Barbu Brezianu.

Opere (secţiune incompletă):

- Acest ev mediu românesc : Însemnări de iconografie şi artă veche pămînteană, Colecţia Biblioteca de artă, Editura Minerva, Bucureşti, 1973
- Mode şi veşminte din trecut : Cinci secole de istorie costumară românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987
- Întîmplările şi faptele de pomină ale năzdrăvanului Til Buhoglindă, Arta Grafică, Bucureşti, 1991 (Repovestire pentru copii de Al. Alexianu ; Prezentare grafică şi ilustraţii de Val Munteanu)
- Istoria poeziei române de la 1570 la 1830: Antologie, Muzeul Literaturii Române, Tipografia Porto-Franco, 1993 (Ediţie îngrijită de Mircea Coloşenco şi Laurenţiu Avram ; Prefaţă de I.C. Chiţimia ; Studii introductive : Mircea Coloşenco, Laurenţiu Avram)

- wikipedia -

Distribuie acest autor: