Aron Cotruș

Aron Cotruș

Aron Cotruș a fost un diplomat și scriitor român.

S-a născut la 2 ianuarie 1891 în comuna Hasag (Loamnes) din județul
Sibiu. Ca și Coșbuc, Octavian Goga, Lucian Blaga, ceilalți mari poeți ai Ardealului, și Aron Cotruș este fiu de preot. Face primele clase primare în comuna natală, apoi în comuna Lupu de lângă Blaj, unde tatălui său i se încredințase parohia. începe primele clase de liceu la Blaj, iar din 1911 se transferă la Brașov, unde își va și termină studiile liceale.

Se înscrie la Universitatea din Viena, la Facultatea de Litere, dar nu încheie studiile din lipsa de mijloace materiale, iar la izbucnirea primului război mondial este înrolat în armata austro-ungară, în 1916, și trimis pe frontul italian. Trece însă la italieni și se înrolează în Legiunea Română. Încă dinainte de război vocea poetului devenise populară prin impresionantul ei mesianism social, cu înrâuriri de esență expresionistă. Chiar în timp de război el publică poezii în ziarele și revistele vremii.

 

După încheierea armistițiului, Legația României din Roma îi încredințează Serviciul de Propagandă pentru unitatea tuturor românilor (1919-1920). îl regăsim apoi la Arad, unde, încă din 1913, fusese redactor la ziarul "Românul. În 1928 este numit președinte al Sindicatului Presei din Ardeal și Banat. După o intensă activitate redacțională și editorială, în 1929 este numit atașat de presă la Milano, pentru ca, spre sfârșitul lunii decembrie a anului 1930, poetul să fie transferat tot ca atașat de presă pe lângă Legația României de la Varșovia. Se preocupă intens de recunoașterea culturii și literaturii române; va realiza chiar, în limba poloneză, o antologie a poeziei românești moderne.

Din anul 1937 revine în țară, lucrând în aceeași calitate în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. La începutul anului 1940 este numit consilier de presă la Madrid, unde va rămâne în timpul celui de-al doilea război mondial și după aceea. Din 1945 este director al ziarului "Carpați" și președinte al Asociației Românilor din Spania. Aici, în exil, va publica volumele Drumuri în furtună, 1951, Între Volga și Mississippi, în 1956. În anul 1957 părăsește Spania și se stabilește în America, în California. Moare la 1 noiembrie 1961 într-un spital din Long Beacb, California, și este înmormântat la Detroit.

Poezia lui Aron Cotruș este vizionară și socială; el poate fi considerat vocea cea mai patetică, mai răsunătoare a liricii ardelene, caracterizată dealtfel prin spirit mesianic, răscolitor și tulburător. Versul lui declanșează energii latente, angajează; criticul literar Ov. S. Crohmălniceanu afirmă că "întreagă structura verbală a poeziilor sale e antrenată de un dinamism violent interior". Criticul Nicolae Manolescu îi remarcă de asemenea "cruzimile de vocabular". Cuvintele, mai ales dintr-o anumită zonă a creației, sunt "dure, pietroase, căzând grele ca niște lespezi sau se rostogolesc, tunând, clocotind, fumegând. Aceste violente și contursiuni traduc un zbucium teribil, o sete de absolut". Voce distinctă în lirica noastră interbelică, poetul concentrează în versul său o energie multimilenară, iar erupția ei capătă mai ales forme sociale.

Volume de versuri:

Poezii, Orăștie, Tipografia nouă, 1911;
Sărbătoarea morții, Arad, Tipografia Concordia, 1915;
Neguri albe, Alba Iulia, 1920;
România, Brașov, Tipografia A. Mureșanu;
Versuri, Arad, Editura Librăriei Diecezane, 1925;
În robia lor. Arad, Tipografia Corvin, 1926;
Strigăt pentru depărtări. Timișoara. 1927;
Mâine, Craiova, 1928;
Printre oameni în mers, Sosnowiec, 1933;
Horia, Brad, Editura Pan-theon, 1935;
Țara, București, 1937;
Minerii, București, Tiparul universitar, 1938;
Peste prăpăstii de potrivnicie. București, colecția Naționalistă, 1938;
Eminescu, București, Editura Cartea Românească, 1939;
Rapsodia dacă, București, F. P. L. A., 1942.

O, plecările, plecările a apărut în volumul Versuri, Arad, Editura Librăriei Diecezane, 1925.
Pătru Opincă a apărut în volumul Mâine, Craiova, 1928.
Ai noștri sunt acești munți a apărut în volumul Mâine, Craiova, 1928.
Peste creste ude a apărut în volumul Printre oameni în mers, Sosnowiec, Polonia, 1933.
Horia a apărut în volumul cu același nume, Brad, 1935.

Aprecieri critice

"Format prin frecventarea neîndoielnică a poeților revoluționari și răzvrătiți din diverse literaturi, în chip mai evident a cehilor Milos Irco, Karel Doman, Petr Berzuc, familiarizat cu poezia expresionistă, de atitudine activistă, dinamică, Cotruș se apropie obiectiv de futurism și în general de curentele avangardiste, având afinități și cu poeții ruși ai războiului și revoluției (A. Block, Bielai, Maiakovski). De aici o anume tehnică a discursului liric impetuos, diluvial, whitmanian, cu modulații inedite ale versului descătușat de orice convenții, cu sonorități speciale rezultate din folosirea unor cuvinte mustind de vigoare neaoșă, pătrunse, unele, de iz regional, cu frecvente repetiții, cu rimele rostogolite în cascadă, multiplicate asemenea unor ecouri hohotitoare, sparte de pereți de stânci, cu acumulări de termeni robuști, indicând imensitatea, colosalul, terifiantul." (Dumitru Micu - Scurtă istorie a literaturii române, voi. II, Editura Iriana, București, 1995, p. 34) (FI. S.)

- biografie trimisă de către Adina Speranta -

Distribuie acest autor: