Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann (n. 25 iunie 1926 - d. 17 octombrie 1973) a fost poetă austriacă. Utilizănd simboluri şocante şi o imagistică bizară, în lirica sa a evocat deruta unei generaţii dezamăgite în aspiraţiile sale.

Este autoarea uneia dintre cele mai inspirate lirici de limbă germană din toate timpurile. Câteva piese de teatru, volume de proză, eseuri, articole de critică literară, alături de relativ puţinele volume de poezie (datorită morţii premature şi tragice, într-un incendiu pe care se pare că l-a provocat ea însăşi cu o ţigară uitată aprinsă), conturează o operă complexă şi completă, în care Europa postbelică a ruinelor şi a lipsei unor speranţe concrete, a credinţelor sfărâmate şi a condamnării la luciditate, se reflectă alături de un erotism subtil şi de accentele de revoltă socială. După studii de filosofie în Austria, autoarea a trăit în Germania, Elveţia, Italia şi Paris, fiind onorată cu numeroase premii literare, atât în timpul vieţii, cât şi postum.

- biografie trimisă de către Gerra Orivera -

Distribuie acest autor: