Antonela Stoica - creaţii proprii

Distribuie acest autor:

  • Frumuseți din sacrificii

    FRUMUSEȚI DIN SACRIFICII

    Anele extenuate din Legende se adună
    Să sfărâme zidul Morții...alb, sub argintată Lună.