Un singur Dumnezeu - ndaniel

Trăim într-o lume în care tot mai multe și mai grele atacuri se dau împotriva credinței reale în Hristos Isus , împotiva celor care vor cu tot dinadisul să aibă parte de promisiunile minunate făcute de Mesia , când El își trăia
viața tocmai în îndepărtatul Israel , țara în care picură lapte și miere .
Din această pricină vreau să aduc la cunoștința
celor care vor Evanghelia Domnului Isus Hristos așa cum afost dată ea sfinților , argumentele pe care Ea se sprijiește și se zidește pe Sine , căci sunt mulți oameni care au deturnat adevărurile sfinte și au schimbat Evanghelia , mai bine zis înțelesul ei în favoarea unor alte norme total împotriva felului ei de exprimare și înțelegere , care este destul de clar,
însă atâția susțin că adevărurile sacre trebuie înțelese sub o altă formă și nu aceea în care sunt transpuse pe paginile Scripturilor Sacre .
Și tocmai din această pricină , iată m-am așezat la
lucru, ca să arăt adevărurile Evangheliei Lui Hristos , atât cât am putut și eu înțelege și cât m-a luminat Duhul Lui Hristos care cred și eu că locuiește în ființa mea prin credința în Numele Lui Hristos, Domnul .
Sunt mai multe credințe care nu izvorăsc în totalitate
din Evanghelia Sacră a lui Hristos , însă de astă dată mă rezum la o singură direcție a acestor religii eronate care lasă multe lucruri pe dinafara Evangheliei , înlocuindu-le cu altele ce nu mai concordă cu scrierile Evangheliei , dăruită de Hristos , Domnul .
Astfel se susține că există un singur Dumnezeu care a
creat totul în Universul acesta vast și infinit .
Însă , în credința aceasta numită ” Creștinii ”, se
suține că există un singur Dumnezeu , care s-a arătat sub
cele trei denumiri : de Tatăl , Fiul și Duhul Sfânt , și tocmai lucrul acesta vreau cu ajutorul Scripturilor Sacre să vedem dacă e realitatea concretă sau sunt doar niște afirmații aunor oameni bolnavi , care n-au nicio tangență cu adevărurile Evangheliei Lui Hristos .
De la îceput vreau să atrag atenenția că Evanghelia pe care am îvățat-o e scrisă în limba Română și înțelesul care e vehiculat în Evanghelia scrisă în limba Română e cel care se supune limbii Române , pentrucă Biblia n-a fost scrisă doar pentru filozofi și savanți, ci a fost scrisă pentru ca să înțeleagă chiar și oamenii simplii , care n-au atâta școală și sudii teologice și universitare.

-1. ”Cât despre ziua aceea sau ceasul acela ,nu știe nimeni nici îngerii din ceruri nici Fiul , ci numai Tatăl” .
Marcu 13 :32
Iată deci că sunt lucruri pe care Tatăl din ceruri le știe însă Fiul nu le știe , ceea ce ne spune că Fiul și Tatăl sunt două Ființe aparte una de alta , și nu sunt aceiași Persoană.
-2.”Isus a ridicat ochii în sus și a zis : Tată îți mulțumesc că m-ai ascultat” .
Ioan 11:41
E rugăciunea la mormântul lui Lazăr .
Cui se roagă Domnul Isus la mormânt și cui îi spne Tată , dacă nu există un Tată al Domnului Isus , ci El e și Fiu și Tată și Duh Sfânt ?
-3.”Căci David nu s-a suit în ceruri , ci el singur zice : Domnul a zis Domnului meu : șezi la dreapta Mea pănă voi pune pe vrășmașii Tăi , sub picioarele Tale .”
Fapte 2:34
Cine e Acest Domn care a zis Domnului Meu , șezi ?
Nu poate fi altcineva decât Tatăl, iar celui ce i se vorbește e Isus Hristos Domnul , deci iată că sunt doi Domni, recunoscuți de Sfânta Scriptură .
-4.”În adevăr , împotriva Robului Tău celui Sfânt, Isus ,
pe care L-ai uns Tu , s-au însoțit în cetatea aceasta , Irod și
Pilat din Pont .” Fapte 4:27
Iată dar că apostolii se roagă Tatălui din cer și ei în mărturisirea pe care o fac, susțin înaintea Tatălui din cer ,că împotriva Robului celui Prea Înalt Isus , pe care l-ai uns Tu ,
spun apostolii , s-au îsoțit Irod și Pilat .
După cum se roagă apostolii Lui Dumnezeu Tatăl , iată
că ei mărturisesc și-l recunosc pe Isus care a fost uns de Cel
Prea Înalt cu o ungere specială , deci aici iată nu este doar o Persoană ci sunt două Persoane , una care efectuează
ungerea și cealaltă Persoană care este unsă, care primește ungerea .
-5.”Pe acest Isus , Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui ,
și l-a făcut Domn și Mântuitor , ca să dea lui Israel
pocăința .”
Fapte 5:31
Câte Persoane sunt în acest text ?
Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui , și l-a făcut Domn
și Mântuitor .
Prima Persoană din această propoziție e Dumnezeu care,
pe a doua Persoană o înalță cu puterea Lui și o face Domn
și Mântuitor , iată deci și aici sunt două Persoane și nu e
numai una .
- 6.” Har și pace de la Dumnezeu , Tatăl nostru , și de la Domnul Isus Hristos” .
1 Corint. 1:3
Dacă ar fi numai două persoane n-ar mai fi scris: și de
la, ci numai și Domnul Isus Hristos , dacă ar fi doar Nume, însă vai și așa ar fi prea lung numele .
ATENȚIE !
Formula aceasta de salut e folosită aproape de toți
apostolii în epistolele lor , deci toți apostolii văd
Dumnezeirea formată din Tatăl ,. Fiul Isus Hristos și Duhul Sfânt .
-7” Harul Domnului Isus Hristos, și dragostea Lui Dumnezeu, și împărtășirea Sfântului Duh , să fie cu voi cu toți ! Amin.”
2 Corint. 13:14
Iată dar că și apostolul Pavel în 2 corinteni vede în singurul Dumnezeu adevărat , trei ființe distincte una față de cealaltă : e Isus Hristos , Dumnezeu (Tatăl) și Duhul Sfânt .
-8” Pace fraților , și dragoste împreună cu credința, din partea Lui Dumnezeu Tatăl, și din partea Domnului Isus Hristos .” Efeseni 6:23
Epistola către Efeseni este scrisă de marele apostol Pavel , care adresează acest salut fraților din Efes , și el le dorește celor salutați de el dragoste și credință din partea Lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos , Mântuitorul nostru , dar în această formulă de salut , Pavel spune că el îi salută din partea Lui Dumnezeu Tatăl și nu mai spune și Domnului Isus Hristos cum ar fi corect dacă ar fi o singură Persoană , ci el spune continuând , și din partea Domnului Isus Hristos , ceea ce reprezintă clar și lămurit că Pavel nu aduce salutări din partea unei singure Persoane , ci din partea a două Persoane distincte una față de cealaltă .
Să vedem apostolul Petru ce credea și cum vedea el, existența singurului Dumnezeu adevărat :
-9”Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă , atunci când din slava minunată s-a auzit desupra Lui un glas care zicea : Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi găsesc plăcerea” . 2 Petru 1:17
Iată și apostoul Petru ne spune că El-adică Hristos Isus-a primit de la Tatăl cinste și slavă când din slava minunată s-au auzit : Acesta este Fiul Meu preaiubit .
Cine oare îi spune poporului lui Israel lucrul acesta ?
Răspunsul îl găsim în Psalmul 2:7
-10.”Domnul mi-a zis : Tu ești Fiul Meu! Astăzi te-am născut .”
Tatăl cel din ceruri îi spune cuiva lucrul acesta , dar oare cui îi spne Tatăl acest lucru , dacă nu Fiului Său Isus Hristos , Domnul ? Iată dar că și apostolul Petru ne învață că în cer sunt mai mult de o singură Ființă , îmbrăcate în slava și-n gloria Lui Dumnezeu , pentru că Dumnezeu nu e o Persoană , nu e o Ființa ci exat ca o familie , e conducerea Universului întreg care e formată din mai multe Ființe care alcătuiesc Dumnezeirea .
Să vedem și apostolul Ioan ce ne spune despre Dumnezeu :
-11. ” Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său”.
1 Ioan 1:3
Iată că și apostolul Ioan ne spune că părtășia noastră e cu Tatăl și –cu- Fiul Său , nu ne spune cu Tatăl și Fiul Său , ci ; cu Tatăl și cu Fiul Său , deci Cuvâtul ne spune limpede , și cu , adică ne arată limpede că sunt Două Persoane aduse în fața nostră și nu numai una singură .
-12. Domnul Isus Însuși în Apocalipsa 3 cu 5 , iată ce ne spune : ” Voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Săi . ”
Despre câte Persoane este vorba aici , căci iată o Persoană mărturisește înaintea altei Persoane numele unui om , deci ni se arată clar aici două Persoane ; Tatăl și Fiul , Isus Hristos , Domnul .
-13.”Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu .... și Numele Meu cel nou ”
Deci ce va scrie Domnul Isus ?
Numele Dumnezeului Meu și Numele Meu cel nou , deci 2 Nume a două Persoane ce există în ceruri și prin care a fost zidit Universul întreg .
De aceea în Psalmul 45 , Cuvântul Domnului ne spune:
” De aceea Dumnezeule , Dumnezeul Tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii Tăi .”
Ps. 45:7
Cuvântul Lui Dumnezeu aici se referă la Fiul Lui Dumnezeu căruia i se spune : de aceea Dumnezeule , adică Fiul Lui Dumnezeu e numit aici Dumnezeu , și Cuvântul contiună mai departe : Dumnezeul Tău te-a uns , adică Dumnezeu Cel Prea Înalt , l-a uns pe Dumnezeu Fiul cu un undelemn de bucurie .
Tocmai de aceea Cuvâtul Lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune clar că Dumnezeu nu e o singură Ființă , o singură Persoană , și sunt mai multe căci referindu-se la Dumnezeu , Cuvântul ne spune :
-14.” Să facem om după chipul Nostru , după asemănarea Noastră ” Genesa 1 : 26
Dumnezeu nu zice : să fac om după chipul Meu , după asemănarea Mea , ceea ce rezultă clar că Dumnezeu s-a referit la mai multe Persoane ce există în Dumnezeire .
-15.” Când a întocmit Domnul cerurile Eu eram de față ... Eu eram Meștrul Lui , la lucru lângă El, și în toate zilele eram desfătarea Lui . ”
Proverbe 8:27,30
Iată că și aici Cuvântul ne arată foarte clar căci la creație , cu Dumnezeu mai era cineva care aici purta Numele de ”Meșterul Lui ”, și Tatăl nu era singur , iar Meșterul acesta îi era desfătarea .
-16.” M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului ; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui . I s-a dat stăpânire slavă și putere împărătească , pentru ca să-i slujească toate popoarele.”
Daniel 7:13,14
Prorocul Daniel îl vede pe Cel îmbătrânit de zile , și mai vede încă o Persoană ca un fiu al omului , care a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile , și căruia i s-a dat stăpânire , slavă și putere împărătească , deci Dumnezeu Tatăl îi dă Fiului Omului , adică Lui Isus Hristos , Fiul Său stăpânirea , așa cum ne-a spus Domnul Isus după înviere :
”Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ”, dar cine i-a dat-o dacă nu Tatăl cel din ceruri , deci și aici se vede clar că sunt două Ființe în Dumnezeire .
Iată ce ne spune și marele apostol Pavel în epistola lui :
-17.”Harul Domnului Isus Hristos , și dragostea Lui Dumnezeu, și împărtășirea Sfântului Duh , să fie cu voi cu toți! Amin .”
2 Corint. 13:14
Apostolul Pavel aici ne vorbește clar de trei Persoane : Isus Hristos , Dumnezeu (Tatăl) și Sfântul Duh , după cum se exprimă apostolul .
Și tocmai de aceea și Domnul Isus Hristos după înviere le poruncește ucenicilor :
-18.” Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh.
Matei 28: 19
-19.” Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl , Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt .
Și trei sunt care mărturisesc pe pământ :Duhul , apa și sângele .”
1 Ioan 5:7,8
Iată că și apostolul Ioan ne spune în epistola sa că sunt trei Ființe în Dumnezeire , și nu numai evanghelistul Matei prin gura Domnului Isus când spune : botezați-i în Numele Tatălui , al Fiului și al Duhului Sfânt .
-20.” Cine crede în Fiul Lui Dumnezeu , are mărturisirea aceasta în el ; cine nu crede pe Dumnezeu , îl face mincinos , fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său .”
1 Ioan 5 : 10
Dumnezeu deci a făcut o mărturisire despre Fiul Său și nu despre Numele Său , ci despre Fiul Său .
Și de aici iată rezultă că Dumnezeu nu este o adunătură de nume , o ciulama de denumiri , ci este o unitate de trei Ființa aparte una de cealaltă , deși în lucrare sunt una , adică
au aceiași direcție , aceiași țintă și același scop , dacă se poate afirma că Dumnezeu are un scop .
-21.” De aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor ,îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri ”.
Matei 10:32
Dacă un om va mărturisi Numele Domnului Isus înaintea oamenilor , și Domnul Isus Hristos îi va mărturisi numele acelui om înaintea Tatălui care este în ceruri .
-22.” Dacă mă iubește cineva , va păzi Cuvântul Meu , și Tatăl Meu îl va iubi .
Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el .
Cine nu mă iubește , nu păzește cuvintele Mele .
Și Cuvântul pe care-l auziți , nu este al Meu , ci al Tatălui care m-a trimis .”
Ioan 14 :23,24
Foarte limpede ne explică Domnul Isus că Tatăl l-a trimis pe acest pământ , deci l-a trimis , deci cineva , o altă Persoană l-a trimis pe El, pe Fiul Lui Dumnezeu și pentru ca să înțelegem mai clar , Domnul Isus ne spune mai sus : Noi vom veni și vom locui împreună cu el , deci, Noi vom veni și vom locui.
Foarte clar , Domnul Isus ne vorbește despre Sine și despre Tatăl , căci amândoi vor veni și vor locui împreună cu omul care împlinește Cuvântul .
Va veni Domnul Isus Hristos și Tatăl cel din ceruri , deci două Ființe , de eceea Dumnezeu a zis : să facem om după chipul Nostru și după asemănarea Noastră .
Și Domnul Isus a spus : Noi vom veni și vom locui.
Și porunca Domnul Isus este : Botezați-i în Numele Tatălui , al Fiului și al Duhului Sfânt .
Căci trei sunt care mărturisec în cer : Tatăl , Cuvântul și Duhul Sfânt .
Tocmai de aceea , apostolul Pavel ne scrie în 2 Corinteni : . ”Harul Domnului Isus Hristos și dragostea Lui Dumnezeu , și împărtășirea Sfântului Duh , să fie cu voi cu toții ! Amin .
Cluj—Napoca 28 octombrie 2016 MănășturÎmpărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.