Citate Stephen R. Covey

Distribuie acest autor:


Siguranţa reprezintă sentimentul nostru de valoare, identitate, statornicie emoţională, respect de sine, tărie personală.[..]
Orientarea este direcţia pe care o primim în viaţă.[..]
Puterea este capacitatea de a acţiona, tăria şi curajul de a îndeplini ceva. Este energia vitală de a opta şi de a lua decizii.[..]
Implicarea este cheia implementării schimbării şi a creşterii devotamentului.[..]