Sorin Cerin

Politica este făcută pentru a ni se călca pâinea cuvintelor în picioare, hrănindu-ne astfel cu deşertăciune.[..]