Citate Simone de Beauvoir

Distribuie acest autor:


Fericirea: motivare pe care viaţa şi-o dă ei însăşi.[..]
Viaţa este un lac întins în care lumea se reflectă în pure imagini încremenite.[..]
Ceea ce descriem noi drept un paradis este clipa în care visurile pe care le făurim azi vor fi realizate.[..]
Iată ce caracterizează în chip fundamental femeia: ea este Celălalt în inima unei totalităţi ai cărei doi termeni sunt necesari unul celuilalt.[..]