Sfântul Ioan Scărarul

Liniştea este neîntreruptă închinare lui Dumnezeu şi statornicie în faţa Lui.[..]