Sfântul Grigorie de Nazianz

Creştinii sunt lăcaşurile dumnezeirii.[..]