Citate Rollo May

Distribuie acest autor:


Curajul este fundaţia pe care se clădesc toate celelalte virtuţi şi valori personale şi doar curajul poate face ca acestea să fie reale.[..]