Quintilian

Ambiţia este un viciu, dar un viciu care poate deveni părintele unei virtuţi.[..]