Proverbe şi zicători:

Mai jos aveţi o impresionantă listă de proverbe si zicători româneşti.

Infinit e Universul în care am fost aşezaţi , şi multe şi gigantice sunt galaxiile şi astrele cereşti care au fost create , faţă de minuscula planetă numită Pământ , însă din toate astrele create de Dumnezul cel Atotputernic , Pământul acesta mic şi atât de firav , are o importanţă net superioară faţă de toate celelalte astre atât de gigantice , pentru că aici Creatorul şi-a aşezat propriul Lui chip în ţărâna frământată de mâinile Sale Sfinte , creind astfel fiinţa umană , şi tot aici pentru această fiinţă ce-i poartă chipul şi înfăţişarea , a venit El Însuşi şi şi-a dat viaţa pe crucea din Golgota , plătindu-i astfel păcatul şi nelegiuirea pentru veşnicie .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
. După cum apa trece şi pietrele rămân , tot aşa şi viaţa noastră se duce şi ne rămân faptele ca să ne stea ca o mărturie ,arătându-ne ce fel de viaţă am trăit , şi ce fel de credinţă a sălăşuit în inimile noastre . [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
După cum ploaia înviorează plantele şi florile în grădină , tot aşa şi o cântare cântată din inimă înviorează pe cei ce o ascultă .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Lumina ta să fie doar Cel ce a creat lumina , şi atunci vei înţelge viaţa în adâncimile ei .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Înţelepciunea şi-a zidit casa pe stâncă , dar vai puţini o caută şi o găsesc .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Lumina este izvorul vieţii , dar omul închide ochii şi nu vrea s-o vadă .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
E bună şi scumpă lumina dinafară , dar cea dinăuntru e un izvor de viaţă , şi nu mulţi sunt cei ce o află .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Lumina luminează în jurul tău , dar tu caută lumnina care luminează înăuntrul tău , pentru că aceea e lumina care dă viaţa şi înţelepciunea omenirii .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Viaţa e clădită pe iubire şi pace , dar păcatul a adus ura, neânţelegerea şi moartea .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
. Unii se bucură şi simt satisfacţie în plăcerile acestui veac, dar alţii se bucură de rodul minţii şi al inimii lor , când au săvârşit ceva bun şi frumos pentru Dumnezeu şi pentru oamneni.[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Cuvintele pe care le rosteşti sunt ca nişte mărgele înşirate la gât , care arată înspre ce lucruri şi culori îţi îndrepţi ochii , şi strigă în gura mare ce fel de om eşti .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
. Caută Viaţa şi Adevărul , şi atunci lumina ta va străluci împrejurul tău, şi vei dobândi ca sfârşit al alegerii tale , viaţa veşnică la care ai fost chemat de Însuşi Domnul Vieţii .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Cu cât cauţi mai mult Lumina şi Adevărul , cu atât cunoşti mai profund viaţa , şi-i înţelegi căile şi menirea ei pe Pământ .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Neprihănirea şi sfinţenia sunt Calea Vieţii , dar oamenii au ales mai mult plăcerile de-o clipă ale păcatului [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Cine găseşte Adevărul , găseşte o comoară , dar cine îl dispreţuieşte , se dispreţuieşte pe sine însuşi . [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
La ţară te leagă parcă izvoarele , norii ,mieii , florile ,iarba verde , apele curgătoare sau nu ; pe când la oraş te ţin pe vârful degetelor blocurile cele înalte , supermagazinele , pieţile , statuile, trotuarele şi trecerile de pietoni .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Mulţi oameni au trecut pe Pământul acesta , mulţi învăţaţi şi oameni plini de înţelepciune a căror scrieri şi cuvinte au rămas ca nişte lumini desupra omenirii , dar oricât de înţelepţi şi învăţaţi au fost , niciunul n-a suţinut că el însuşi e lumina sau viaţa , afară de unul singur , a cărui învăţătură a străpuns întrega omenire de la un capăt la altul , ca o piatră de hotar pe cumpăna înţelepciunii , şi a rămas ca un soare al omenirii care aduce viaţa , şi dă viaţa , pentru că numai El a susţinut şi a spus : Eu sunt Calea ,Adevărul şi Viaţa ; El Creatorul tuturor lucrurilor , văzute şi nevăzute .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Omul judecă faptele , dar Dumnezeu judecă şi simţurile şi gândurile .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Iubirea e cea mai frumoasă însuşire umană , care îi leagă pe oameni unul de altul , şi aduce pacea şi fericirea , dar ura e ca un pumnal care taie totul şi desparte pe fică de mamă-sa , pe fiu de tatăl său , chiar şi pe prieteni îi desparte unul de altul .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Norii aduc ploaia , dar ura aduce adeseori răzbunarea [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Adevărul e ca o fântână săpată în stâncă . Cu cât scoţi apă din ea cu atât apa e mai bună şi mai proaspătă , şi-ţi stâmpără mai profund setea .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Viaţa omului pe pământ este o luptă continuă între da şi nu , între nu şi da .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
.Iubirea poate să-i lege şi pe duşmani împreună , şi să-i facă prieteni , dar ura pe câţi prieteni i-a transformat în duşmani [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
„Îngerii sunt păsările care nu au vrut să cadă în timpul furtunii.“ (Gavriil Stiharul)[...]
~~ adăugat de Gavriil Stiharul ~~
„Poate că adevăratul curaj este curajul de a greşi.“ (Gavriil Stiharul)[...]
~~ adăugat de Gavriil Stiharul ~~